Młodzieńcze, może i ciebie Bóg woła?...
Drukuj

Młodzieńcze, czy zastanowiłeś się kiedy nad słowami Chrystusa Pana: "Żniwo jest wprawdzie wielkie, ale robotników mało!?"

Czy pomyślałeś o tem, że tysiące dusz, odkupionych Krwią Boga-Człowieka, giną złowione w macki komunizmu, masonerji, bezbożnictwa, pogaństwa ? A czy, myśląc o tem, nie słyszałeś w duszy głosu Zbawiciela, wzywającego Cię, byś śpieszył im z pomocą, poświęcając się cichej pracy klasztornej, w charakterze brata zakonnego?

Chrystus Cię wzywa! Niech Cię więc nie przeraża ogrom trudu i poświęcenia, bo Jezus mówi: "Jarzmo moje słodkie jest, a brzemię lekkie". A za tę ofiarę lat kilkunastu "stokroć tyle weźmiesz - zapewnia Cię Zbawiciel - i żywot wieczny osiągniesz". - Pomyśl nad tem...

Jeśli więc pragniesz iść za głosem Mistrza - poświęcić się pracy na misjach i pod sztandarem Niepokalanej pomagać w głoszeniu nauki Chrystusa wśród pogan, albo pracować przy wydawnictwie Milicji Niepokalanej - jako syn seraficznego Ojca św. Franciszka, możesz zgłosić się o przyjęcie do naszego Zakonu.

Jezus Dobry Pasterz

Warunki: 1) Wiek przepisany - skończone 18 lat i nieprzekroczony 30 rok życia. 2) Powołanie zakonne, czyli szczera i prawdziwa chęć poświęcenia się na służbę Bogu w zakonie franciszkańskim i gorące pragnienie oddania się P. Jezusowi przez Niepokalaną na wyłączną własność. Jest to rzecz najważniejsza.

Życie w Niepokalanowie jest twarde i wymaga całkowitego zaparcia się. Szukający kawałka chleba, albo wygodnego życia niech nie zgłaszają się wcale - gdyż niema tu dla nich miejsca, szkoda im nawet próbować, bo nie wytrzymają.

Ci jednak co mają powołanie, którzy pragną służyć doskonale Bogu, niech nie obawiają się niczego. Wytrwają w zakonie - bo "wszystko mogę w Tym, który mię umacnia" - mówi św. Paweł. Matka Najświętsza wzmocni słabe siły i czule zaopiekuje się tym, który odda się Jej na służbę.

Potrzebni są: drukarze, zecerzy, krawcy, murarze, cieśle, mechanicy, ślusarze, i wogóle wszyscy, którzy posiadają jakiś uczciwy fach.

Zgłoszenia kierować pod adresem: Klasztor OO. Franciszkanów, Niepokalanów. p. Teresin k. Soch. (Wr). Do każdego listu dołączyć znaczek pocztowy za 25 gr. na odpowiedź, a gdy wysyła się papiery, znaczek na list polecony za 80 groszy.

Warunki przyjęcia do Zakonu, czyli co jest potrzebne (dokumenty, wyprawa i t. p.) wysyłamy osobno zgłaszającym się.

Uwaga: Zgłaszać się mogą tylko ci, którzy pragną zostać zakonnikami!