Rycerz Niepokalanej - Październik 1934
RN 10/1934
290 Odkupieni i odrodzeni
Rycerz Niepokalanej

Przez cały rok, od uroczystości Chrystusa - Króla ub. roku począwszy, aż do tegorocznego święta Królowania Bożego, rozbrzmiewał w Polsce katolickiej głos Episkopatu, kaznodziejów i pisarzy katolickich, nawołujących dzieci Kościoła św. do otrząśnięcia dusz z nowo-pogańskich haseł; do oczyszczenia życia z materjalistyczno - liberalnych poglądów.

293 Różaniec przyczyną nawrócenia

Od najmłodszych lat szatan zarzucił na mnie swe sidła. Kilkanaście spowiedzi i Komunij św. świętokradzkich, cudzołóstwa i inne bardzo liczne ciężkie grzechy nie dawały mi nigdy spokoju. Ale szatan zaćmił mój rozum i pobudzał mię do coraz większych zbrodni.

294 W różańcowe dni...
Czesław Przywara
295 Co może dać franciszkanizm ludziom współczesnym

Na to pytanie jeden z uczonych światowej sławy, rektor katolickiego uniwersytetu w Medjolanie, odpowiada O. Gemelli.

296 O świetym Franciszku z Asyżu
Czesława Chadzyńska - Fiszerowa

Wiersz.

296 Św. Teresa od Dz. Jezus w Basutoland
Schönere Zukunft

Mamy ludzi, którzy chętnie stroją sobie żarty z tak zwanych dzieciństw katolicyzmu. Lubią oni rozwodzić się nad fałszywie pobożnym i niezręcznym stylem niektórych rozprawek religijnych, a zwłaszcza nad przesadnie wzruszającemi opowiadaniami misyjnemi.

298 Do maleńkiej Świętej
Stefan Heine

Wiersz.

298 Nowe cudowne uzdrowienia

W czasie tegorocznej wielkiej francuskiej pielgrzymki narodowej do Lurd, w której wzięło udział prawie 40 tysięcy uczestników, oficjalne lekarskie biuro stwierdzeń w Lurd zbadało ponownie dwanaście osób, które w roku ubiegłym doświadczyły na sobie uzdrowienia u cudownego źródła.

303 Jubileusz Księży Jezuitów

Było to w Hiszpanii w roku 1521. Przy oblężeniu miasteczka Pampeluny przez wojska hiszpańskie dzielny rycerz Ignacy Loyola (późniejszy założyciel XX. Jezuitów) otrzymał ciężką ranę.