Okładka
Drukuj
Chrystus Król

Salvis decretis Urbani VIII.


OD WYDAWNICTWA

Administracja prosi, by Czytelnicy przy zmianie adresu podawali zawsze dokładnie poprzedni swój adres, na który otrzymywali pismo, gdyż bez tego nie można uskutecznić poprawki w adresie. Często otrzymujemy listy, w których Czytelnicy proszą o wiele rzeczy, a prawdopodobnie przez zapomnienie nie podają swego dokładnego adresu. Listów takich oczywiście załatwić nie możemy, a stąd sami Czytelnicy narażają się na reklamację, która, w podobny sposób, nadesłana, też nie odnosi skutku.

Prosimy też bardzo, aby gorliwi propagatorzy "Rycerza" i "Rycerzyka" przy i podawaniu adresów nowych abonentów starali się upewnić, czy dana osoba nie pobiera już pisma. W przeciwnym razie wysyłamy egzemplarze podwójne, narażacie się na niepotrzebne koszta i uniemożliwiając innym korzystanie z pism.

Redakcja zawiadamia, iż rękopisów nie zwraca; kto zaś pragnie z powrotem otrzymać materjał do niej nadesłany, niech dołączy do listu znaczek pocztowy.

Już wyszedł z druku kalendarz "Rycerza Niepokalanej". Wysyłamy go serjami wszystkim prenumeratorom "Rycerza"; prosimy wiec by ci, którzy pobierają "Rycerza" nie zwracali się z prośbą o nadesłanie im kalendarza, gdyż w swoim czasie go otrzymają. Unikniemy przez to pomyłek w wysyłaniu podwójnych egzemplarzy kalendarza do jednego domu.

Odpowiedzi redakcji

CZYTELN. ZE SŁUPCY: Klasztor jasnogórski należy do OO. Paulinów. Pozatem mają w Częstochowie dom macierzysty Bracia Szkolni Szkół Chrześcijańskich, ul. Pułaskiego 27; są tam też Bracia Albertyni, ul. Najśw. Marji Panny 45. Z zakonów żeńskich mają swe placówki: SS. Urszulanki, ul. 3-go maja 4; Zgromadzenie SS. Matki Bożej Miłosierdzia; SS. Najśw. Rodziny z Nazaretu, ul. gen. Dąbrowskiego 13; SS. Felicjanki; SS. Służebniczki, ul. Piotrkowska 12; SS. Szarytki; SS.., Zmartwychwstania Pańskiego, III-cia Aleja 60. "SIEŃKA" i M. A. W. Z WARSZAWY: Prosimy o podanie adresów w celu przesłania odpowiedzi listownej. CZYTELN. Z ŁOMŻY: Naturalnie, osoby należące do III Zakonu św. O. Franciszka mogą wstępować w związek małżeński. J. K. METELNO: W "Rycerzu" modlitw nie umieszczamy. S. S. DWORNIKI: 1) Obmowa jest grzechem, a ten, kto wyjawia ważne cudze błędy, grzeszy ciężko; słuchanie obmów z upodobaniem też jest grzechem. Jeśli natomiast przypadkiem słyszy się obmowę a nie bierze się w niej udziału, jak np. pracując wspólnie, nie można się usunąć od obmówców, wówczas niema grzechu. 2) Zabawy same w sobie nie są grzechem, tylko ich nadużywanie. Słuszna jest uwaga, że uczciwa młodzież nie powinna się bawić do późnej nocy i to w lesie, bo wtedy szatan gorliwie pracuje. Rodzice nie powinni pozwalać swym dzieciom na takie zabawy, bo one zwykle źle się kończą. N. N.: Naturalnie, bo jest to już początek zdrady, wobec czego należy tego zaprzestać i wyspowiadać się. CZ. "RYCERZA NIEPOKALANEJ": Msze św. należy jeszcze zamówić, bo nakaz spowiednika ciąży aż do spełnienia; Można to uczynić w innym kościele, o ile spowiednik nie uczynił zastrzeżenia. KATARZYNA G., TORUŃ: Wiersz słaby, każda zwrotka ma inną metrykę, brak rytmu. W. J. D.: Spowiedź była ważna. Prosimy o adres w celu przesłania odpowiedzi listownej.

Pieniądze wysłane bezimiennie dla najbiedniejszych na imię ks. proboszcza Ostrobramskiego - otrzymano.