Uroczystości na Jasnej Górze
Drukuj
Jasna Góra

Dzień 15 sierpnia b. r. nader uroczyście obchodzono ku czci Wniebowzięcia Niepokalanej Dziewicy. W uroczystości wzięło udział około 100.000 wiernych z J. E. ks. kard. Prymasem Augustem Hlondem naczele, oraz delegaci II-go Zjazdu Polaków z zagranicy w liczbie 150 osób. Przy Cudownym Obrazie Matki Boskiej zawieszono welon św. Teresy od Dz. J., wręczony w Lisieux Polakom rewizytującym katolików francuskich, Ustanowiono też fundację z ofiar wszystkich dzielnic Rzplitej na coroczne odprawianie w dniu 15-go sierpnia uroczystej Mszy św. na intencję naszej Ojczyzny. W dnia tym odbyło się również pożegnanie Polonji zagranicznej. Rodacy rozjeżdżali się w różne strony świata, unosząc w sercach ojcowskie słowa pożegnania J. E. ks. Prymasa i niezatarte wspomnienia z Jasnej Góry. Również i uroczystości M. B. Częstochowskiej (26 sierpnia) zaznaczyły się ogromnym napływem pątników (ok. 150.000). Już w wigilję rozpoczęto je nabożeństwem na "szczycie", poczem odbyła się w bazylice jasnogórskiej całonocna adoracja Najśw. Sakramentu. Od północy odprawiały się Msze św. Po południu odbyła się Droga Krzyżowa i Różaniec, pod wieczór procesja marjańska po wałach, którą, Prowadził J. E. ks. bp Kubina.

Czyż to nie porywający widok tych niezliczonych rzesz, zbiegających się z wszystkich zakątków kraju, aby złożyć hołd i prosić o łaski swą Królowę Matkę!