Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

Rząd polski zawarł umowę gospodarczą z wolnem miastem Gdańskiem.

Rada ministrów przeznaczyła 4 miljony zł. na obwałowanie Wisły i jej dopływów.

P. dr. Edward Cros, szermierz idei katolickiej, b. szef prasy i propagandy w delegacji polskiej przy Lidze Narodów, został ostatnio powołany przez katolicki uniwersytet we Fryburgu (Szwajcarja) na katedrę języków słowiańskich; wykłada on również na uniwersytecie genewskim.

Kilka lat temu wykładał tam też obecny Prezydent Polski, prof. I. Mościcki.

Z pomocą na rzecz powodzian w Małopolsce pośpieszyły i inne państwa. Wszędzie trwają zbiórki dla ofiar powodzi. Między innemi premjer włoski Mussolini ofiarował 200,000 zł.; Niemcy - kilka wagonów przyrządów domowych; Belgja - 130 tysięcy franków.

Nowe monety srebrne 5 i 10 złotowe z podobizną Marszałka Piłsudskiego wypuściła w obieg mennica państwowa.

W okresie ostatnich 10 lat pożary w Polsce wyrządziły szkody na 283 miljony zł.

Skazani na areszt mają odtąd płacić po 1 zł. dziennie za swe utrzymanie.

Z dniem 30 września br. nastąpi wycofanie pięciozłotowych monet srebrnych, starego typu. Można je będzie wymieniać do 30.9. 1936 r. w urzędach skarbowych i oddziałach Banku Polskiego.

W pobliżu wsi Sądowne pod Wągrowem autobus wpadł do starego koryta rzeki Bug, na pełnionego wskutek ostatniej powodzi wodą. 18 osób poniosło śmierć. Ratunek okazał się niemożliwy z powodu znacznej głębokości rzeki w tym miejscu (8 m).

W czasie burzy, jaka przeszła w połowie sierpnia br. nad powiatem włodawskim, piorun uderzył w Woli Uhruckiej w lipę stojącą obok kościoła; poczem po gałęziach i przez otwarte okno ześlizgnął się do wnętrza kościoła. Od uderzenia pioruna zginęły 2 osoby, a 30 uległo porażeniu.

We wsi Nawer na Pomorzu w ogrodzie rolnika Jana Otręby po raz drugi zakwitły w sierpniu wiśnie. Podobnie po raz drugi kwitły młode wiśnie w sierpniu w naszym ogrodzie, a także akacja. We wrześniu na Pomorzu w Janiej Górze dojrzał po raz drugi krzak truskawek, a w Świeciu zakwitła powtórnie jabłoń.

Na terenie przeszło 350 hektarów gmin derewnickiej i szydłowskiej na Wileńszczyźnie stada dzików zniszczyły pola z ziemniakami i jarzynami.

Słynny nasz muzyk Paderewski złożył jako ofiarę na powodzian w Małopolsce około 24 tys. zł.

Między 28 sierpnia a 16 września b. r. odbył się Międzynarodowy Turniej Lotniczy - Challenge (wym. Szalanż), w którym wzięli udział Polacy, Czesi, Włosi i Niemcy. Pierwsze dwa miejsca zajęli Polacy kpt. J. Bajan i S. Płonczyński, trzecie Niemiec Seidemann, czwarte Czech Ambruz.

Na zawodach hipicznych w Rydze (Łotwa) w dniu 1 września b. r. polska drużyna jeździecka zdobyła puhar Narodów (łotewski).

W połowie sierpnia we wsi Mokra, pow. radomski, pożar zniszczył 29 zagród, składających się ze 119 budynków, oraz kilkadziesiąt sztuk trzody. Ponad 160 osób pozostało bez dachu nad głową.

ZE ŚWIATA

Według obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego przyrost ludności w poszczególnych Krajach w roku ubiegłym przedstawia się następująco: Polska 402.465 osób Anglia 83.948, Czechosłowacja 82.377, Francja 21. 598, Holandja 99.190, Niemcy 226.113, Włochy 419.778 Australia 52.151, Kanada 120.511.

Największy przyrost - 12.3 na 1.000 mieszkańców w stosunku rocznym - zanotowano w Polsce; potem w Holandji 12,1 w Kanadzie 11,3, we Włoszech 10, w Australji 7,8, w Czechosłowacji 5,5, w Niemczech 3,3, w Anglji 2,1, a najmniej we Francji bo tylko 0,5.

Dnia 2 sierpnia b.r. zmarł prezydent Niemiec, marsz. Paweł Hindenburg. Odznaczył się w czasie wojny zwycięstwami pod Tannenbergiem i tam został pochowany. Pogrzeb jego odbył się według obrzędów staropogańskich, wbrew życzeniom rodziny.

Prezydentem Rzeszy Niemieckiej po zgonie mar. Hindenburga został kanclerz Adolf Hitler.

Pewnemu lekarzowi niemieckiemu udało się zbudować maszynę usypiającą. Działanie jej polega na tem, że umieszczony w niej mechanizm zegarowy w ciągu 45 minut bez przerwy wydaje jeden i ten sam szmerowy ton, niemelodyjny i nużący.

Profesor Cosyns i van der Elstem wyruszyli dnia 18 sierpnia rano b. r. z miejscowości Hour Havenne (Belgja) do lotu do stratosfery czyli w przestworza. Tegoż dnia wieczorem wylądowali szczęśliwie w Jugosławji, osiągnąwszy wysokość 16 tys. metrów.

W Danji wielką nagrodę literacką przyznano Andrei Adreasen. Okazało się, że jest ona służącą. Od jedenastego roku życia pracowała na kawałek chleba. Mając lat 17 poczęła pisać nowelki i powieści. Naturalnie nie podobało się to jej pracodawcom. Ostatnio też zwolniono ją z pracy, gdyż pisała nową powieść. Obecnie zamierza poświęcić się zupełnie literaturze.

Obecnie we Francji żyje 28.945 ślepców, w Niemczech 34.703, w Anglji 46.822, w Japonji 51.874 a w Indjach 479.637.

Marszałek Lyautey

We Francji w pierwszych dniach sierpnia b. r. zmarł marszałek Lyautey (fot. obok), jeden z wodzów francuskich w czasie walk 1917-1918 r., organizator Marokka w Afryce. Pochowano go w podziemiach katedry w Nancy, ze względu na wielkie zasługi, jakie oddał Francji i Kościołowi.

Szereg inżynierów w Ameryce i we Francji po wielu doświadczeniach doszło do przekonania, że w miejsce napowietrznych anten, można zastosować podziemne.

Juljusz Guillaume (Francja) wynalazł aparat uniemożliwiający zatonięcie okrętu.

W Androjewicy (Jugosławja) zmarła najstarsza kobieta Toda Wlachowiczowa licząca lat 131. Najmłodszy z jej wnuków liczy 28 lat. Cieszyła się dobrem zdrowiem, pamięcią, dopisywał jej też wzrok i słuch.

Słynny włoski wynalazca Marconi dokonał wynalazku, który pozwala okrętom bezpiecznie podróżować podczas mgły, usuwając możliwość rozbicia.

Podczas ostatnich zajść antyżydowskich w Algierze zabito 60 osób. Przyczyną była wyrządzona zniewaga świątyni muzułmańskiej przez jednego Izraelitę.

W Brazylji w ciągu pierwszego półrocza zniszczono 3½ miljona worków kawy.

W górach Kordyljerach (Ameryka Płd.) w czasie gwałtownej śnieżycy zginęła karawana złożona z 30 osób i 84 wielbłądów.

Stany Zjednoczone Ameryki Półn. nawiedziły uciążliwe upały. Setki osób uległo porażeniu; wiele osób poniosło śmierć. Temperatura dochodziła do 42.3°C. Jeziora i rzeki wyschnięte, pola wyglądają jak pustynie. Wyginęły zwierzęta domowe, dzikie ptactwo i zwierzyna. Straty sięgają 5 miljardów dolarów.

W Ameryce zbudowano czołg, który skacze na wysokość 2½ m i na odległość 10 m.

Prasa żydowska w Ameryce zwalcza obronę moralności w filmach i urządza zbiorowe uczęszczanie na filmy niemoralne.

W Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki Płn.) zmarła żebraczka, posiadająca w 10 rożnych bankach 62 tys. dolarów, żywiła się resztkami, pozostałem po gościach w restauracjach. Znalazłszy niedojedzony kawałek chleba, spożyła go; niestety, chleb był posypany trucizną i staruszka następnego dnia zmarła.

W centralnych prowincjach Indyj epidemji cholery poległo 5.500 osób.

Na rzece Jalu (Chiny) zatonął parowiec japoński, na pokładzie którego znajdowało się około 200 osób. Zdołano uratować zaledwie 109 osób, reszta zaś utonęła.