Rycerz Niepokalanej - Wrzesień 1932
RN 9/1932
258 Od Wydawnictwa

Wspaniały pochód gorących słów uznania dla dzieła Niepokalanej i potężna dla nas zachęta do coraz owocniejszej żołnierki pod sztandarem naszej Pani, i cudny wieniec błogosławieństw serdecznych, któremi to Najdostojniejsi Arcypasterze nasi raczyli nas obdarzyć z okazji 10-lecia "Rycerza Niepokalanej" - już się kończy.

260 Imię Marja

Marja! to Imię po Imieniu Jezus najczcigodniejsze, przeznaczone przez Trójcę św. Tej, Która jest Córką Ojca, Matką Syna i Oblubienica Ducha św. Bóg nigdy nie daje czczych tytułów.

263 W Niej pokój... w Niej ostoja...
J. K. N.

Niedawno znalazłem się w przełomowym momencie życia, który wymagał wielkiego opanowania się, energji i wewnętrznej równowagi.

264 Co trzeba wiedzieć o sekcie badaczy Pisma św.
B. W.

Z pomiędzy licznych sekt, jakiemi zalała nas w ostatnich latach Ameryka, najniebezpieczniejszą i najzgubniejszą jest sekta "Badaczy Pisma św.", którzy za cel swej propagandy wzięli masy prostego i niewykształconego ludu, chcąc wykorzystać jego żywe uczucie pobożności dla swych przewrotnych zamierzeń.

266 Uroczysta koronacja Cudownego Obrazu Matki Boskiej w Hyżnem

Hyżne - jest to wioska oddalona o 3 mile na południowy wschód od Rzeszowa. Od trzystu zgórą lat słynie Hyżne cudownym obrazem Matki Bożej, Która nieustannie zlewa na proszących zdroje łask.

267 Głos udręczonych z piekła bolszewickiego
K. A. P.

Jeden z księży, odprawiających nabożeństwa nadawane przez radjostację wileńską, otrzymał w kwietniu list od nieznanej sobie prawosławnej rosjanki z Sowietów.

268 Bóg - a Niepokalana
Br. Włodzimierz M-a Nazim franiszkanin

Wiersz.

269 Z hołdem Jezusowi Eucharystycznemu na Zieloną Wyspę
J. N.

Gdzieś w kwietniu otrzymałem od Przełożonych polecenie, aby wziąć udział w tegorocznym Kongresie Eucharystycznym w Dublinie, stolicy Irlandji. W pierwszej chwili przeląkłem się tej propozycji. Bo przecież taka pielgrzymka pożre mi kawał czasu.

273 Wrażenia z pierwszej w Polsce pielgrzymki z nieuleczalnie chorymi na Jasną Górę
S. Sankowski

Upragniony pamiętny dzień 11 czerwca 1932 zajaśniał w blasku słońca...

276 Trudności religijne
W. Z.

Czy osoba żyjąca w konkubinacie jest czynnym członkiem Kościoła? Czy osoba żyjąca na podstawie ślubu zawartego w zborze ewangelickim jest czynnym członkiem Kościoła, to jest czy może przystępować do sakramentów św., czy taka osoba znajduje się w ekskomunice?