Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

Na posiedzeniu Rady Miejskiej w Warszawie postanowiono na wniosek Koła Narodowego przemianować ulicę Piękną na ulicę Piusa XI w uznaniu zasług jakie obecny papież położył dla Polski, gdy urzędował w Warszawie jako nuncjusz Stolicy Apostolskiej.

Mysłowice jako rodzinne miasto Prymasa Polski, ks. Kardynała Hlonda, nadało Mu godność honorowego obywatela, pragnąc dać Mu w ten sposób dowód czci i pamięci jako synowi ziemi śląskiej. Ks. Prymas w odpowiedzi przesłał miastu swój portret wraz z serdecznym listem i 1000 zł. jako ofiarę pieniężną na bezrobotnych.

W Warszawie na Okęciu skradziono szosę. Złodzieje w biały dzień wyrwali kamienie z szosy i odwieźli w niewiadomym kierunku. Dochodzenia ustaliły, że złodzieje skradzione kamienie sprzedali do wieży ciśnień na Okęciu.

Dyrektor Państwowego Zakładu Meteorologicznego w Warszawie, zajmującego się badaniem warunków stanu powietrza i pogody, prof. Lugon, dokonał ważnego wynalazku mającego wielkie znaczenie na wypadek wojny. Opracował on projekt przyrządu, który, działając na dużą odległość, sygnalizuje zbliżanie się samolotów i umożliwia przez to przygotowanie zawczasu odporu przed ich napaścią.

Dnia 6 lipca zmarł w Warszawie po krótkiej chorobie jeden z najwybitniejszych przedstawicieli literatury polskiej Józef Weyssenhoff.

Ignacy Paderewski ofiarował 5.000 dolarów na rzecz Inwalidów armji polskiej w Detroit.

W Łęczycy (ziemia kaliska) u p. Berty Zymtowej wykluło się kurczę, które ma trzy nogi przyczem tę trzecią ma pod udem. Kurczę chowa się zdrowo i jest przedmiotem podziwu ze strony mieszkańców Łęczycy.

W lwowskiej Akademji weterynaryjnej poddany został "operacji" wycięcia kilku brodawek 17-letni słoń-artysta "Jumbo" z cyrku Staniewskich. Operacji dokonał dr. Mglej i był zadowolony z pacjenta, który zachował się z ogromną godnością(!).

Niedawno zmarł w Łodzi niejaki Wiktor Gruszka, który od dłuższego czasu brał częsty udział w seansach spirytystycznych, co wpływało na niego w wysokim stopniu deprymująco. Miewał on częste halucynacje i zwykłe przedmioty brał niejednokrotnie za duchy. Raz przechodząc przez sień, natknął się na deski przyniesione przez jednego z sąsiadów dla naprawy podłogi i myśląc, że to znowu jakiś duch, krzyknął z przerażenia i padł na ziemię ponosząc śmierć skutkiem anewryzmu serca.

Na cmentarzu prawosławnym w Gryczkach około Wilna, dwaj złodzieje cmentarni zamierzali obrabować grób zmarłego przed dwoma dniami zamożnego gospodarza, do którego, według pogłosek, włożono szkatułę napełnioną złotemi rublami carskiemi. - Podczas odkopywania mogiły od sąsiedniego grobu duży czarny pies, który począł strasznie wyć. Na widok psa obydwaj złodzieje, którzy wzięli go za "zmorę" zaczęli uciekać. Jeden z nich przebiegłszy parę metrów upadł na mogile i skonał wskutek ataku serca.

W Sandomierzu, przy przeprowadzaniu nowej ulicy na odcinku między zamkiem Leszka Białego a wąwozem Królowej Jadwigi, gdzie - jak głosi podanie - król Jagiełło słuchał śpiewu słowików - wykopano kilkanaście urn i wiele kamiennych rzeźb, pochodzących prawdopodobnie z czasów piastowskich.

We wsi Masłowice na Wileńszczyźnie zmarł niedawno 114 - letni Szymon Adamowicz. Wiekowy starzec do ostatnich chwil życia cieszył się jak najlepszym zdrowiem. Pozostawił po sobie 8 wnuków, 6 prawnuków i dwóch 75-letnich synów.

W ciągu miesiąca maja r. b. samoloty Polskich Linji Lotniczych "Lot" odbyły 667 lotów, przebywając dystans 157.700 km. W lotach tych płatowce przewiozły 1.170 pasażerów 12.284 kg. bagażu towarów, 3.118 kg. poczty oraz 839 kg. gazet. Największą frekwencję zanotowano na szlakach Warszawa - Gdańsk - Gdynia - oraz Warszawa - Poznań.

Dnia 23 maja na cmentarzu Rossa w Wilnie odsłonięto i poświęcono pomnik wielkiego uczonego i historyka, Joachima Lelewela dłuta rzeźbiarza Bałzukiewicza. Prochy Lelewela zostały w roku ubiegłym sprowadzone do kraju i komitet sprowadzenia tych prochów przy wydatnej pomocy uniwersytetu Stefana Batorego ufundował ten wspaniały pomnik.

Warszawa liczy obecnie jeden miljon 175 tysięcy mieszkańców, a zatem co do liczby ludności zajmuje siódme miejsce w Europie. Na pierwszem miejscu jest Londyn, z liczbą , 7 miljonów mieszkańców.

ZE ŚWIATA

Policja amerykańska stosuje przy pościgach za złodziejami samochodowymi rodzaj bomb, wyrzucanych z samochodu policyjnego przy pomocy specjalnego aparatu na odległość 300 metrów. Po pęknięciu bomba taka wylewa z siebie czerwoną ciecz, którą oblewa ścigany samochód, tak, że łatwo jest już schwycić. Tylko trzeba trafić w ów uciekający samochód.

Pierwszy znaczek pocztowy został sprzedany w Stanach Zjednoczonych na poczcie w Nowym Jorku 1 lipca 1847 r.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Am. Półn. otrzymuje rocznie pensji 75.000 dolarów i 25.000 dolarów na koszta reprezentacji. W porównaniu z pensjami dyrektorów prywatnych przedsiębiorstw, pensja ta jest małą. Najsłynniejszy gracz w baseball, Babe Ruth, zarabia też 75.000 dolarów. To też prezydent Hoover zrzekł się w tym roku swojej pensji, żądając za cały rok 1 dolara.

Zapaloną podróżniczką, która niechybnie najwięcej podróżowała, jest młoda dziewczyna, miss Katarzyna Naye de Virdden z Nowego Jorku. Koleją, samalotem okrętem, odbyła ona już dotąd z górą 400.000 km. drogi, co odpowiada mniej więcej 10 podróżom dookoła świata.

Farba, którą pokryto na nowo wieżę Eiffla w Paryżu, zwiększyła wagę wieży o 45 tonn.

W pierwszych dniach czerwca nawiedziło Meksyk trzęsienie ziemi, które spowodowało śmierć około pół tysiąca ludzi. Najbardziej dotknięta trzęsieniem ziemi jest Guadalarja, główne miasto stanu Jalisko. w którem zabitych zostało 300 ludzi.

W Leningradzie kosztuje obecnie 10 jaj 7 rubli (rubel = ok. 4 zł.); szklanka mleka 1 rubel; szklanka śmietany 2 rb.; nieduża szklanka ryżu 2 rb ; Kilo mięsa z kośćmi 10 rb. Mąki, cukru i słoniny nie można wcale dostać. - Prawdziwy raj!

W Moskwie otwarto wystawę obrazów skradzionych w r. 1927-ym z muzeum sztuk pięknych w Moskwie i odnalezionych dopiero w 1931-ym. Są to słynne dzieła "Chrystus" Rembrandta. "Ecce Homo" Tycjana, "święta Rodzina" Corregia, "Jan Chrzciciel" Dolciego i "Biczowanie Chrystusa" Pizana. Wartość tych obrazów wynosi ponad miljon rubli złotem. Arcydzieła te zostały trochę zniszczone przez złodziei, którzy po skradzeniu obrazów zakopali je w ziemi, uprzednio zasmarowując obrazy stolarskim klejem.

Europę zamieszkuje 9 785.000 żydów. W Polsce mieszka 3.125 000, w Rosji sowieckiej 2 970.000, w Rumunii jest 2 000.000 żydów, w Niemczech jest 585.000 na Węgrzech 473.000, w Czechosłowacji 350.000, w Anglji 30.000, w Austrji 220.000, na Litwie 161.000. we Francji 163.000, w Holandji 120.000. W innych krajach jest żydów stosunkowo mniej, zaś najmniej jest w Norwegii, bo zaledwie 1.400.

zegar Dawida Olszona

Szwedzki inżynier Dawid Olszon jest twórcą zegara (rys. poniżej), który podaje dokładny czas, prócz tego wschód, zachód słońca i księżyca, poszczególne fazy księżyca, datę roku, miesiąca, tygodnia i dnia. Zegar posiada mapę firmamentu niebieskiego 1 dwa globusy, które pozwalają odczytać dokładny czas w każdym punkcie kuli ziemskiej.

W jednej wsi serbskiej w pobliżu Niszu, pewna włoska para małżeńska obchodziła 100-lecie ślubu. Mąż liczy 117 lat, żona 115. Na uroczystości było obecnych około 100 potomków długowiecznych staruszków. Tak mąż jak i żona są dosyć rześcy.

Donoszą, że francuski samolot stratosferyczny, przy którego budowie pracują w największej tajemnicy od 18 - tu miesięcy fabryki w Billancourt, w najbliższym czasie, będzie ukończony. Jest to aparat o wielkiej rozpiętości, wyposażony w jeden motor o sile 500 KP oraz trzema kompresatorami i będzie pierwszym w swoim rodzaju, specjalnie zbudowanym do wzlotu do stratosfery. Powyżej 11.000 m. nad ziemią rozpoczyna się t. zw. stratosfera, w której niema już żadnych wiatrów i panuje nadzwyczajna cisza. Dzięki niezwykłemu rozrzedzeniu powietrza, samolot, który będzie mógł dostać się w stratosferę, może rozwinąć niebywałą szybkość, dochodzącą do 15.000 km. na godzinę. Lecąc tak szybko samolot może okrążyć całą kulę ziemską w ciągu trzech godzin.

Z Wiednia donoszą, że dwom uczonym udało się skonstruować aparat, umożliwiający ociemniałym widzenie. Wynalazek opiera się na rozpoznaniu, że oko ludzkie jest naturalną elektryczną fotokomórką i że proces widzenia jest procesem falowania w obrębie sfery zmysłu wzrokowego mózgu. Na tej podstawie wynalazcy zbudowali aparat, umożliwiający sztuczne widzenie w drodze bezpośredniej. Za pomocą tej aparatury całkowicie ociemniali zdołali rozróżnić nietylko światła i cienie, lecz także barwy, a nawet przedmioty w przestrzeni, aczkolwiek w konturach zamglonych. Na tej samej drodze udało się wynalazcom ożywić także nerwy słuchowe i węchowe.

Obrady konferencji Lozańskiej, otworzył wstępnem przemówieniem prezydent Szwajcarii, Józef Motta, którego delegaci państw wysłuchali stojąc. Po skreśleniu obrazu strasznego kryzysu światowego, życzył delegatom państw owocnych obrad i kończąc rzekł: "A teraz polecany panów opiece Boskiej". Prezydent Motta znany jest ogólnie jako wybitny polityk, gorliwy katolik, wzorowy ojciec rodziny, złożonej z ośmiorga dzieci.

Polak z Ameryki, niejaki p. Hazner. lotnik, postanowił przelecieć ze Stanów Zjednoczonych Am. Płn. do Warszawy. Jednak wskutek niesprzyjających warunków atmosferycznych opadł na morze i tak przez 6 dni i 6 nocy bez jedzenia pozostawał, aż go jakiś statek tamtędy przepływający zabrał. Po jego odjeździe z Ameryki żona gorąco się modliła o szczęśliwą podróż dla niego.

Ażeby napisać literami wszystkie liczby, począwszy od jednego do miljarda, trzeba 45.032.998.006 liter. - Przypuśćmy, że chcianoby je wydrukować: utworzyłoby to bibliotekę, złożoną ze stu tysięcy tomów. Gdyby kto pragnął wyliczyć je głośno, wymawiając po 250 sylab na minutę, musiałby zużyć na to 101 lat, bez żadnego wypoczynku.

W Laponji moda się nie zmieniła 1 kobiety tak samo ubierają się dziś, jak przed dziesięciu wiekami.

Ulicami Kairu przeciągała, niedawno niezwykła procesja. Był to pochód zmarłych królów i królowych Egiptu, których mumje przeniesione z muzeum w Kairze do nowego mauzoleum, przeznaczonego na grób Zaghlula Paszy, przywódcy Wafdystow. W procesji tej przesunęły się mumje 20 faraonów i 8 królowych, a pogrzeb ten, który spóźnił się o 5.000 lat wzbudził ogromne zainteresowanie w całem mieście.

Ogólną cyfrę ludzi mieszkających na globie ziemskim obliczają na 1.800.000.000. W tem chrześcijanie tworzą 36,9%, którym się przeciwstawia 62,3% innych wyznań oraz 0,8 żydów. Z liczby ogólnej 682,4 miljona chrześcijan należy 331,5 miljona ludzi do kościoła rzymsko - katolickiego, 206,9 miljona wyznaje protestantyzm. 144 miljony prawosławie, reszta należy do innych wyznań chrześcijańskich. Liczbę wyznawców Buddy obliczają na 150 miljonów, wyznawców nauk Konfucjusza na 350,6 miljona, wyznawców religij hinduskich na 230 miljonów, animistów na 135,6 miljona, pozostałych niechrześcijan na 75,8 miljona.

W domu przy ulicy Burghardt - Gasse we Wiedniu 10 letnia uczennica Alicja Skuwa, lunatyczka, weszła o północy we śnie na okno... piętra i wyskoczyła na podwórze, gdzie spadła dalej. Obudziła się dopiero na rękach zrozpaczonej matki, która ją wniosła do mieszkania. Przywołany lekarz nie stwierdził najmniejszych obrażeń. Dziecko o niczem nie wie i nic nie pamięta.

Słynny zamek węgierskiego magnata hr. Karatonyego sprzedano za 25 tysięcy złotych. Wartość tego zaniku o 100 komnatach wynosi, według ceny przedkryzysowej - trzy miljony złotych.

Wschodnio - afrykański klub automobilowy postanowił przystąpić do budowy specjalnej szosy dla automobilów przez Saharę. Autostrada będzie się rozpoczynała w Nairobi, skąd wybiegnie w dwóch kierunkach, w północnym i zachodnim, ku Ceucie i Tangerowi. Odległość między Ceutą a Nairobi wynosi 9.000 km., tak, że autostrada ta będzie najdłuższą z istniejących na świecie.

dzwon podwodny

Znany wynalazca amerykański, inż. Smith, skonstruował oryginalny dzwon podwodny, z którego można obserwować życie na dnie morskiem. W dzwonie takim można opuszczać się na głębokość 50 metrów na dno morza i przez boczne szyby oglądać cuda świata podwodnego. Zaopatrzony on jest w aparaty tlenowe, oraz aparaty do oczyszczania powietrza. Można w nim przebywać do 60 godzin. - Na rycinie widzimy dzwon na chwilę przed zanurzeniem w głębiny oceanu w San Diago (Kalifornja).

W Santa Fe, w Argentynie, zauważono ciekawe zjawisko. Mianowicie nad ranem przeszyła obłoki ponad miastem olbrzymia błyskawica koloru ciemno - niebieskiego, pozostawiając po sobie na firmamencie ogromną smugę oślepiającego światła, również koloru niebieskiego, która przybrała po pewnym czasie kolor różowy, zamieniając się następnie w smugę czarnego dymu. Zapewne był to wielki meteor.

W Minneapolis (Ameryka) dwunastoletni Raymond Johnson, przechodząc koło domu, zauważył, jak wypadło oknem drugiego piętra 18 - miesięczne dziecko. Pobiegł więc na chodnik, a dziecko upadając, upadło na mały daszek z daszku na ręce Johnsona. Chłopak się przewrócił z dzieckiem, sobie wiele krzywdy nie zrobił, a uratował dziecku życie.

W Londynie uruchomiono nowy elewator, który ładuje do tenderów 3 tonny węgla w jednej minucie. Pierw, aby załadować taki tender trzema tonami węgla, potrzeba było 4 - ch robotników, którzy pracowali pół godziny, podczas gdy obecnie trwa takie naładowanie tylko 1 minutę.

Między Stanami Zjednoczonemi a Kanadą zawarta została umowa, co do wybudowania olbrzymiego kanału, mającego połączyć Chicago i Montreal z Oceanem Atlantyckim. Budowa ma trwać 8 lat, a ma kosztować 600 miljonów dolarów.

Jak donoszą ze stanu Rio Grandedo Sul na południu Brazylji, w tamtejszych nadmorskich miejscowościach kąpielowych około Santa Victoria do Palmar zauważono dziwne zjawisko. Oto wody Atlantyku oddaliły się od dawnego brzegu o około 300 metrów. Uczeni przypisują to zjawisko ostatnim wybuchom wulkanicznym w Andach, które miały przyczynić się do obniżenia dna Atlantyku.

Ostatnio nawiedziło Meksyk znowu trzęsienie ziemi. Zginęło około 60 osób. Przeszło 200 miejscowości jest zniszczonych. Liczba ofiar dochodzi do 500 osób. Wiele miejscowości nadbrzeżnych zostało zalanych olbrzymiemi falami wzburzonego morza. Po spłynięciu wód na wybrzeżu zostało tysiące martwych ryb.

W głębokości 120 m. pod ziemią w grocie Postojnej koło Triestu są czynne od kilku miesięcy aparaty, które mają na celu zarejestrowanie poruszeń skorupy ziemskiej. Stwierdzono, iż twarda skorupa ziemska podlega takim samym wpływom księżyca, jak i morze i podobnie jak morze cztery razy dziennie skorupa ziemska rozszerza się i ściąga.

W mieście Bergamo po procesji z Najśw. Sakramentem odzyskał wzrok 17-letni młodzieniec, który od lat 12 był ślepym. Podczas procesji chłopiec błagał Matkę Najśw. o przywrócenie mu wzroku i odzyskał go w czasie błogosławieństwa.