Zakończenie Błogosławieństw naszego Najdostojniejszego Episkopatu
Drukuj

Do Redakcji "Rycerza Niepokalanej".

"Rycerzowi Niepokalanej" polskiemu i japońskiemu, a w przyszłości, daj Boże i innym, w dniach dziesięcioletniego jubileuszu z całego serca błogosławię.

Niechaj Marja Niepokalana uprasza nadal błogosławieństwo jak najobfitsze dla współpracujących braci, dla młodzieży, dla wszystkich członków "Milicji Niepokalanej", czytelników i przyjaciół "Rycerza".

Płock, 21.III.1932.

(-) Ks. Leon Wetmański
biskup sufr. płocki.


Czcigodny Ojcze!

Z całego serca błogosławię Waszej pracy i waszemu dziełu z okazji dziesięciolecia istnienia "Rycerza Niepokalanej". Wydawnictwo to nie daje się zupełnie mierzyć miarą zwyczajną; nietylko bowiem z małych początków rozrosło się wprost w zupełnie nieoczekiwane i olbrzymie rozmiary, ale przerzuciło się jeszcze aż do najdalszych krain jak Chin i Japonji. Takie wydawnictwa nie są już dziełem samego tylko talentu, a nawet organizacji, lecz są one przedewszystkiem dziełem apostolskiego ducha, ożywionego wielką miłością Bożą i wielką, ufnością w Jego pomoc.

Niechże ta tak śmiała i bogata siejba "Rycerza Niepokalanej" dalej wzrasta na nowe dziesięciolecie ku pożytkowi tylu, tylu dusz, a ku chwale Tej, pod Której sztandarem Wasze dzieło prowadzicie.

(-) Teodorowicz

Lwów, dnia 23 marca 1932.