[W obronie "Rycerza"]

Wszystkim Drogim Czytelnikom, którzy nadesłali nam wyrazy współczucia i oburzenia zarazem, a także i artykuły polemiczne do umieszczenia - jako odpowiedź na niską napaść na "Rycerza Niepokalanej" żydowsko-masońskiego tygodnika - piśmidła, a którą to napaść powtórzył jeden z dzienników socjalistycznych - serdecznie, przez Niepokalaną dziękujemy. Nie zamierzamy jednak bronić się na łamach "Rycerza", bo uważamy, że taka polemika z pismami, mającemi ustaloną opinję, jako bezwyznaniowe i zaciekle zwalczające chrystjanizm wogóle, a zwłaszcza, Kościół katolicki i moralność Chrześcijańską, - zbyt wielkim byłaby dla nich zaszczytem. - Modlić się tylko będziemy i Was, kochani Czytelnicy, prosimy o modlitwę do Niepokalanej, by Ta, Która zdeptała pyszny łeb węża piekielnego, a największych Swych wrogów w najgorętszych czcicieli przemieniała, i ich do upamiętania i pokuty doprowadziła.

To uważamy za swój obowiązek chrześcijański!

REDAKCJA.


O MARJO BEZ GRZECHU PIERWORODNEGO POCZĘTA, MÓDL SIĘ ZA NAMI, KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY, I ZA WSZYSTKIMI, KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE NIE UCIEKAJĄ, A ZWŁASZCZA ZA MASONAMI I BEZBOŻNIKAMI.