Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1927
RN 12/1927
354 Kult Niepokalanej jako potrzeba obecnej chwili
A. K.

Nie potrzeba być ani wielkim filozofem, ani głębokim znawcą ludzkości by stwierdzić, że czas obecny, to przy olbrzymim rozwoju kultury materjalnej - ogromne obniżenie duchowej kultury.

355 Idziesz o Pani!
S. N.

wiersz

357 MEDALIK U MURZYNÓW

Zaledwie murzyn poganin nauczy się czynić znak Krzyża Św., tęskni z upragnieniem za medalikiem Matki Boskiej. Nim go otrzyma, musi jednak porzucić amulety, tak drogie murzynom.

359 Nawrócony przez Cudowny
J. A.

że Niepokalana przez Cudowny Medalik ustawicznie łaski przelewa, zwłaszcza na dusze, świadczy o tem zdarzenie, zaszłe w Poznaniu.

367 Pius XI wśród dziatwy

Organizacja "Katolickich dzieci Włoch", która tworzy jedną z gałęzi Włoskiej Ligi Katolickiej, urządza w każdej diecezji konkurs katechizmowy, po którym nagrodzone dzieci odbywają pielgrzymkę do Rzymu.

368 Walne zebranie "Dobrej Prasy"

W dniach 4-6 paźdz. b. r. odbyło się w Paryżu zebranie dobrej t. j. szczerze katolickiej prasy. Obrady prowadzono w lokalu dziennika katolickiego "La Croix", co znaczy "Krzyż".

371 Głos kapłana z Francji
Ks. I. Mieczkowski

List księdza z Francji.