Iskierki
Drukuj

Ze świata

W 80-tą rocznicę urodzin otrzymał słynny wódz niemiecki Hindenburg 15.000 telegramów gratulacyjnych: był i telegram od b. cesarza Wilhelma.

W Niemczech szerzy się epidemja paraliżu dziecięcego. Zmarło przeszło 100 dzieci, w samym Lipsku 20.

Rząd litewski skasował wszystkie szkoły polskie i uwięził polskich nauczycieli: Polska odpowiedziała na to zamknięciem wielu szkół litewskich i wysiedleniami.

W kanałach Paryża znaleziono człowieka, który już od lat 20 w nich zamieszkiwał, żywiąc się odpadkami, spadającemi z hal targowych.

Dnia 8 grudnia wieczorem nawiedziło Wiedeń dość silne trzęsienie ziemi: Światło elektryczne zgasło.

W Białogradzie zmarł Milan Ciganowski - ten, który zamordowaniem arcyks. Ferdynanda wywołał światową wojnę.

W Rumunji zalane zostało całkowicie miasto Badargic. Wiele domów się zawaliło. Z gruzów wydobyto 15 trupów.

żydowski przedsiębiorca w Ameryce Edwin A. Relkln założył konsorcjum filmowe celem wykonywania samych tylko żydowskich filmów z udziałem wyłącznie żydów.

Amerykanie wystawili reflektor, który rzuca snop światła na 700 mil angielskich, t. j. ponad 1000 klm.

W Stanie Mischigan skazano na dożywotne więzienie człowieka, który przechowywał u siebie flaszkę wódki.

Miasto St. Louis w Stanach Zjedn. nawiedzone zostało przez cyklon tak gwałtowny, że ok. 1000 domów poszło w gruzy, a 3000 osób zostało zabitych lub rannych.

W Japonji zburzył huragan 7000 domów. Liczba ofiar ogromna.

Słynny Ford nabył w Brazylji 1.200.000 morgów pola za 42 miljony dolarów, dokupi jeszcze 2.800.000 morgów i będzie prowadził plantacje drzew gumowych na tak ogromnych terenach.

W Meksyku rozgorzała straszna wojna domowa prowadzona z niesłychanem okrucieństwem.

U brzegów Gujany (Am. Połudn.) pożarły szczury 16 osób, zostawiając tylko nagie szkielety.

Władze jednego z miast angielskich wydały rozporządzenia mocą którego wszystkie osły należące do mieszkańców tego miasta mogą być zatrudnione pracą najwięcej 8 godzin.

Od pewnego czasu Krym raz po raz ulega wstrząśnieniom podziemnym, które powodują zawsze wiele zniszczenia i ofiar.

W Stan. Zjedn. nazwisko Smith nosi aż 1.304.300 osób.

Amerykanin V. L. Berger obliczył, że wojna światowa kosztowała ogółem 400.000.000.000. dolarów.

Sprawy polskie

Zamiast różnych podatków od samochodów ma być wprowadzony w Warszawie podatek jeden, drogowy wysokości 200 zł rocznie od 4 osobowego Forda.

Wyszło nowe rozporządzenie w sprawie paszportów na wyjazd zagranicę: wnosi się podanie do starostwa i w ciągu 14 dni paszport gotów.

W niedzielę 9 paźdz. obchodziło Wilno uroczyście siódmą rocznicę zdobycia tego miasta przez gen. żeligowskiego. Czasopisma wyszły ozdobnie. - W Kownie zaś wszystkie gazety w tym dniu ukazały się w czarnych obwódkach.

Ministerstwo Komunikacji ma zamiar uruchomić linje pasażerskie lotnicze z Warszawy do Katowic, Wilna i Białegostoku.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej unormowało, że cegły w obrębie Państwa Polskiego wyrabiane mają wynosić 27 cm. długości, 13 cm. szerokości i 6 cm. grubości - a nie inaczej.

W fabryce Ursus w Czechowicach pod Warszawą wykonane zostały pierwsze samochody ciężarowe polskie. Fabryka wyrabia na razie 50 sztuk miesięcznie.

Prześliczna Panorama Racławicka we Lwowie, która od roku 1895 zachwyca widzów - obecnie grozi zniszczeniem. Część obraza już runęło. Przedsięwzięto środki ratownicze.

W Polsce znajduje się 5.157 parowozów (lokomotyw), 10.033 wagonów osobowych i 140.355 wagonów towarowych.

W Polsce żyje ok. 30.000 warjatów: z tych tylko 11.200 znajduje pomieszczenie w zakładach, reszta zaś żyje wolno.