Wielki odpust nadany za odmawianie różańca wobec Najśw. Sakramentu
Drukuj

W związku z Kongresem Eucharystycznym w Bolonji na prośbę OO. Dominikanów udzielił Ojciec św. Pius XI odpustu zupełnego tym wszystkim, którzy w jakimkolwiek kościele lub kaplicy po godnem przystąpieniu do Komunji św. odmówią nabożnie różaniec cały albo jedną Jego cząstkę wobec Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie lub ukrytego w Tabernakulum. Odpust ten można uzyskać tyle razy, ile razy to się uczyni.