Pius XI wśród dziatwy
Drukuj

Organizacja "Katolickich dzieci Włoch", która tworzy jedną z gałęzi Włoskiej Ligi Katolickiej, urządza w każdej diecezji konkurs katechizmowy, po którym nagrodzone dzieci odbywają pielgrzymkę do Rzymu. Właśnie przed kilku tygodniami odbyły się egzamina i pierwszy zastęp odznaczonych udał się pod macierzyńską opieką pań katolickich do Wiecznego Miasta.

W niedzielę 28 sierpnia, dzieci zostały zaprowadzone do Ojca św. Powtórzyła się ewangeliczna scena. "Pozwólcie dziateczkom przyjść do mnie!"... Mali pielgrzymi nrzynieśli z sobą sztandar swej organizacji, którego wychaftowane godło przedstawia lilję i gałązkę dębu z napisem: "Czyści i silni".

Ojciec św. przechadzał się wśród dzieci, kładąc rękę na ich główkach, wypytywał je o różne szczegóły życia i dawał do pocałowania swój pierścień. Następnie, wszedłszy na stopnie tronu przemówił do nich, wykładając w sposób jasny, przystępny i ujmujący, w słowach pełnych miłości ojcowskiej, program organizacji "Katolickich dzieci Włoch". Wyjaśniał, co znaczy nazwa "dziecko katolickie", jak trzeba być dumnym z tej nazwy i jak trzeba się starać, by być jej godnym. Pochwalił godło "Czyści silni". Mówił, że powinna im być obcą wszelka obawa, wszelki strach, z wyjątkiem lęku przed grzechem, przed obrazą Pana Boga, że nie wystarcza nazywać się katolikami, ale trzeba żyć po katolicku. W tym celu należą do tej pięknej organizacji, która jest najdelikatniejszą, najpiękniejszą, najwięcej obiecującą gałązką wielkiego drzewa Akcji Katolickiej. Ojciec św. cieszy się niewymownie widząc, jak ta ich droga organizacja rozrasta się szybko, obejmując w ciągu dwóch lat więcej niż 700 parafij i 11.000 członków. Cieszy się, gdy czyta ich piękne pisemko perjodyczne "W górę!" rozchodzące się w 25 030 egzemplarzy.

Pobłogosławiwszy sztandar, Papież powiedział, że najlepszym sposobem okazania Panu Jezusowi miłości jest łączenie się z Nim w Komunji św. Wszystkie dzieci, obecne na posłuchaniu, otrzymały na pamiątkę od Ojca św. piękne medale. Wręczając je Ojciec św. dodał: "Zobaczycie, że na medalu jest obrazek, wyobrażający Dobrego Pasterza. Ponieważ Pan Jezus jest dla was Dobrym Pasterzem, bądźcie i wy Jego kochanemi, wiernemi owieczkami.


O Marjo, ponieważ zażywasz przed Bogiem powagi Maiki, otrzymujesz przebaczenie i dla największych nawet grzeszników; ponieważ Pan uznaje Cię we wszystkiem za Swą prawdziwą Matkę, musi spełnić każde Twe życzenie.

ŚW. GERMAN