Najważniejsze władze i odpusty nadane Stowarzyszeniu Milicji Niepokalanej przez Stolicę Apostolską.
Drukuj

Dla kapłanów, którzy do Milicji należą i ją szerzą:

Władza poświęcania różańców i koronek samym tylko znakiem Krzyża św. i przywiązywania do tychże odpustu po 500 dni za każde "Ojcze nasz" lub "Zdrowaś" za zgodą miejscowego biskupa.
Władza nadawania na koronki, różańce, krzyżyki, figurki metalowe i medaliki odpustów papieskich.
Władza nakładania na koronki odpustów św. Brygidy.
Władza nadawania na krzyżyki odpustu zupełnego na godzinę śmierci.
Przywilej ołtarza uprzywilejowanego cztery razy w tygodniu, o ile skądinąd już tego nie mają.

Dla wszystkich wiernych członków milicji

Odpust zupełny pod zwykłemi warunkami: 1) W dzień wstąpienia do Milicji, 2) w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 3) w dowolnym dniu wśród każdego miesiąca, 4) w godzinę śmierci.
Odpust 300 dni za akty strzeliste: 1) "O Marjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i za poleconymi Tobie".

2) "Dozwól mi chwalić Cię o Panno Przenajświętsza i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim".
Odpust 100 dni: za każdy uczynek gorliwości zmierzający dla zbawienia dusz w myśl celów Milicji.

UWAGI: 1. Ponieważ dla uczestniczenia w tych łaskach konieczna jest i erekcja kanoniczna i agregacja do Prymarji rzymskiej, prosimy Przewielebnych Księży, którzy u siebie spis członków prowadzą, by z miejsc, gdzie kanonicznej erekcji i agregacji niema, raczyli nam łaskawie spis członków Milicji nadesłać celem załączenia go do naszej księgi wpisowej.

2. Wszystkich zaś członków Milicji prosimy, by w tymże celu aktu Poświęcenia dołączyli jeszcze (najlepiej w dzień Niepokalanego Poczęcia N. M. P.) następujące poświęcenie:
"Najświętsza Panno i Matko Boża Marjo! Ja, chociaż najniegodniejszy, by być sługą Twoim. jednak pobudzony przedziwną Twą dobrocią i pragnieniem służenia Tobie, obieram Cię dziś w obecności mojego Anioła Stróża i całego Dworu niebieskiego za moją Panią, Orędowniczkę i Matkę i mocno postanawiam, że będą usiłował służyć Ci zawsze i zrobię wszystko, co będzie w mej mocy, aby inni również służyli Tobie i Cię kochali. Błagam Cię przeto o Matko najmiłościwszą przez Krew Syna Twego za mnie przelaną, abyś mnie wliczyła między oddanych Sobie, jako sługę Swego na zawsze. Bądź przy mnie we wszystkich moich sprawach i wypraszaj mi łaskę, któraby tak kierowała mojemi myślami słowami i uczynkami, abym nigdy już nie obraził najczystszych oczu Twoich i Twego Boskiego Syna. Pamiętaj o mnie i nie opuszczaj mnie w godzinę śmierci.
Amen. (Odpust 300 dni).

3. Bliższe wyjaśnienia i uzupełnienia władz i odpustów - w numerach następnych.