OD WYDAWNICTWA.
Drukuj

Ostatni to numer "Rycerza" drukowany jeszcze w Grodnie i stamtąd rozesłany: natychmiast po ukończeniu wysyłki całe Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej"" przenosi się na placówkę nową w pobliże Warszawy. Prosimy tedy już odtąd nie adresować listów, przekazów i wszelkich do nas kierowanych Wysyłek: "Grodno" ale w całości tak: Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej" OO. Franciszkanie w NIEPOKALANOWIE p. Teresin k. Sochaczewa (Wr.)

Ponieważ na kartkach reklamowych podaliśmy pocztę Szymanów, wyjaśniamy, że i jeden i drugi adres jest dobry. Przekonaliśmy się jednak, że sprawniej będzie szło przy stosowaniu adresu powyżej podanego (p. Teresin k. Soch.) Ktoby zaś do Grodna przez pomyłkę napisał, niech się nie martwi: jakkolwiek Wydawnictwa już tam nie będzie, jednak korespondencja do nas ostatecznie trafi. Prosimy jednak trzymać się adresu nowego.

Numer obecny "Rycerza", skutkiem przenosin, drukowany był jeszcze z końcem października, przeto rzeczy świeże nie mogły w nim być uwzględnione. "PRÓŚBY I PODZIĘKOWANIA - tylko do 20 października nadsyłane zdążyły do tego numeru: późniejsze wydrukujemy potem. Ale już teraz ustawicznie polecamy Niepokalanej wszystkie nam przesyłane intencje, nawet najświeższe i Czytelników o to samo prosimy. Niech osobliwie W UROCZYSTYM DNIU- NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.P. gorąca modlitwa przed tron Niepokalanej Królowej Miłosierdzia popłynie!

Do obecnego numeru dołączamy CZEKI; kto należytości na rok 1928 już uiścił, niech już odłoży dla innej wpłaty. Prosimy o WYRAŹNE pismo w korespodencji do nas kierowanej, także w ten sposób zaoszczędzimy sobie wiele czasu.

Niepokalana
N I E P O K A L A N A.