Walne zebranie "Dobrej Prasy"
Drukuj

W dniach 4-6 paźdz. b. r. odbyło się w Paryżu zebranie dobrej t. j. szczerze katolickiej prasy. Obrady prowadzono w lokalu dziennika katolickiego "La Croix", co znaczy "Krzyż". Przedewszystkiem zwracało uwagę, że wszyscy zebrani przejęci byli ważnością szerzenia dobrej, katolickiej prasy i wskazywali gorliwie środki propagandy. Co do dziennika "La Croix", to naczelny redaktor p. Frank stwierdził, że liczba jego abonentów doszła do 900.000; dziennik posiada prócz paryskiego wydania jeszcze 46 wydań po różnych punktach Francji, z których każde liczy po 120.000 nakładu. Wydanie tygodnika "La Croix" rozchodzi się w 600.000. Propaganda tych pism odbywa się nie pieniądzem, ale gorliwością katolickich czytelników, którzy wkładają w tę dobrą sprawę i ducha apostolskiego i czas i siły.

Czytelniku! Ktokolwiek jesteś, przyłóż starania do podobnego rozwoju "Rycerza Niepokalanej" I Wykorzystuj każdą sposobność, by miesięcznik ten wprowadzić gdzie tylko się dal Zwłaszcza teraz, u progu nowego roku wydawniczego !


Jak bowiem księżyc krąży między słońcem i ziemią i wszystko światło, jakie od słońca otrzymuje, po ziemi roztacza, tak Marja otrzymuje od Boskiego Słońca świetlane potoki łask, ażeby je przelać na nas, mieszkańców ziemi.

ŚW. BONAWENTURA