Rycerz Niepokalanej - Lipiec 1926
RN 7/1926
193 Z ostatniej chwili
Rycerz Niepokalanej
198 Epizod z krwawych dni
Marjan Żut
202 Ku Niepokalanej
S. Stefanja

Wiersz.

203 To ją weź...
O. Konstanty Marja Żukiewicz Dominikanin

W maju 1924 r. wbiegła do kościoła krakowskich Dominikanów matka strapiona. Córeczka jej, piętnastoletnia Alinka, dogorywała, lekarze zadecydowali, że niema nadziei.

205 Ojciec św. o cudach

Zdanie tak często powtarzane, jakoby dzisiaj "nie działy się już cuda", nie zgadza się z prawdą.

208 Protestant o katolickim pozdrowieniu

Poeta protestancki Klopstok w piśmie do W. O. Denisa T. J. tak się wyraża.

209 Seminarium powołań opóźnionym we Francjii
Ks. Juljan Unschlicht

Z wyznań nawróconego żyda.