Ku Niepokalanej

Tobie o Marjo wszystko oddałam!
Duszę i serce i życie całe,
Za to dziecięciem Twojem zostałam -
I żyć już będę na Twoją chwałę.

W Twe serce dzisiaj troskę złożyłam
o zdrowie, życie i los mój wieczny,
Na służbę Twoją się poświęciłam -
A kto tak czyni, jest już bezpieczny.

Możesz mną odtąd rządzić, kierować -
Gdyż Twoją jestem Matuchno droga,
Możesz mię pieścić - możesz strofować
Jak lepiej będzie ku chwale Boga...

Nie mam nic swego!... myśli ni woli -
Wszystko oddałam w Twe święte dłonie,
A jeśli kiedyś dusza zaboli -
To i ta boleść w Tobie utonie...

Jeśli radości gwiazdka zaświeci -
To moja radość Twoją się stanie,
I wszystko k"Tobie Matko uleci -
Mnie tylko miłość Twoja zostanie.

Wiedź mię Matuchno miłości drogą!
Porwij za Sobą na szczyt świętości -
Uczyń mię cichą, wierną, ubogą -
Ogołoć, oczyść z ziemskiej miłości.

Dzisiaj Władczynią dla mnie się stałaś,
Objęłaś rządy nad duszą moją, -
Myśli i serce moje porwałaś -
I już na zawsze wzięłaś za Swoją.

Skąd mi to szczęście, Matuchno Droga,
Że mnie tak nędzną porywasz k"Sobie?...
Ty mię chcesz sama zawieść do Boga -
Czemże o Matko spłacę się Tobie?...

Do Stóp Twych świętych pochylę skronie -
Przebacz! zawołam żem tak uboga,
Tylko tę Miłość, co w Hostji płonie -
Złożyć Ci mogę o Matko droga.

W Tej Hostji śnieżnej Jezus się kryje!
Syn Twój o Matko - mój Oblubieniec,
Spraw niech dla niego Twe dziecię żyje -
Niech jemu splata miłości wieniec.

Nastrój dziś lutnię serca mojego -
Bym całe życie miłość śpiewała!
I kiedyś z pieśnią do tronu Twego -
Czysta jak anioł w niebo wzleciała!...