OD WYDAWNICTWA
Drukuj

Numerem niniejszym zaczyna "Rycerz Niepokalanej" drugie półrocze. Dlatego prosimy bardzo tych, którzy jeszcze nie uiścili przedpłaty o łaskawe jak najrychlejsze przesłanie takowej.

Kto naprawdę nie jest w stanie przesłać tak drobnej kwoty niech da nam znać, a chętnie posyłać będziemy "Rycerza" bezpłatnie.

Tym tylko wstrzymamy wysyłkę "Rycerza", którzy ani nic nie przesłali, ani nie prosili o wysyłanie bezpłatne.

Kto pragnie, aby Niepokalana zyskiwała co dzień więcej dusz, niechaj dla Jej miłości postara się o jaknajwięcej nowych czytelników na drugie półrocze.