Rocznik 1926
Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1 (49) 1926
Od Wydawnictwa
1 A. Mieszalski, ZEW!
2 R. N., BIEDNI
7 Ojciec św. o modzie
8 Albert Ruville, Wrażenie protestanta przy nawróceniu
13 Nowy podział djecezji w Rzeczypospolitej polskiej
14 Z WYWIADU PRASY WARSZAWSKIEJ Z NOWYM BISKUPEM ŚLĄSKIM
14 Pierwsza Komunia w pałacu protestanckiego biskupa
16 Słynniejsze nawrócenia
17 K. P., Zakonnica posłem w parlamencie
19 Ważne pytania i odpowiedzi
20 Hasła katolickiej młodzieży robotniczej we Francji
20 SZKOŁA ROLNICZA W LISKOWIE
21 Podziękowania
23 Kronika
26 ISKIERKI
Rycerz Niepokalanej - Luty 2 (50) 1926
Od Wydawnictwa
33 R. N., Pokuty! pokuty! pokuty!
36 M. K., NIEBO
38 Frater, KLUCZ OGNISTY
41 Ch....ski, Moje wrażenia z Lurd
44 Nawrócenie przez Cudowny Medalik w Warszawie
46 A. K., Reymont jako czciciel Niepokalanej
48 Niepokalana przybywa do pogan w Tybecie
49 Jubileusz franciszkański
51 Nowy tekst "Aktu poświęcenia Najśw. Sercu Jezusowemu"
52 Otwarcie listy składek na odzyskanie Konwentu w Asyżu
53 Podziękowania
56 Kronika
59 ISKIERKI
Rycerz Niepokalanej - Marzec 3 (51) 1926
Okładka
65 Marja - a młodzież
68 M. K., Cuda
70 Frater, Do Fary
73 R. N., Moje dumania nad bezrobociem
75 Rozciągnięcie Jubileuszu na cały świat katolicki w roku 1926
76 "Gdy w sercu tkwi ból krwawy."
77 Potęga słów "Zdrowaś Marjo".
78 Potęga Szkaplerza
79 B. P., Prasa katolicka w Hiszpanji
80 Virga, "Postąpili" o 2,000 lat w tył
81 Krypta dla grobu Ś. O. Franciszka
82 Podziękowania
85 Kronika
91 ISKIERKI
Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 4 (52) 1926
97 "Moja modlitwa"
98 Chrystus - Król
103 Kto winien
105 Frater, Zniszczenie
107 M. K., W sprawie więźniów
109 Kongres przeciwalkoholowy do społeczeństwa
111 Ostatnie chwile Kardynała Dalbora
112 Rozwój życia katolickiego w Hiszpanji
113 Doraźna kara
114 Jak małe dziewczątka zdobywają świat dla Niepokalanej
115 O Staszicu
116 Podziękowania
117 Kronika
122 ISKIERKI
Rycerz Niepokalanej - Maj 5 (53) 1926
Okładka
129 Władysław, Stanisław P., "Tak dusza moja..."
130 R. N., Kiedyż to nastąpi?...
132 Arcybiskupi i Biskupi Polscy w obronie Sakramentu Małżeństwa
134 "Maryjo Moja, Wszystko Moje!"
134 Nieprawdopodobna historja
137 Obrazek Marji
139 Wielka uroczystość na Jasnej Górze
141 Chroń mię Maryjo!...
141 Virga, Nowe kwiateczki "postępowe"
143 Z lat dziecięcych Wandy Malczewskiej
145 Połów grubych ryb
147 ODEZWA
149 PODZIĘKOWANIA
152 Kronika
156 Iskierki
Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 6 (54) 1926
161 R. N., Monstra te esse filium!
162 Co Pan Jezus objawił św. Małgorzacie Alacoque
168 M. K., W nocy z 13 na 14 kwietnia
171 M. F. B., Ukochanej Matce
172 Frater, Między lud polski
175 Henri Beraud, Matka Boża w Bolszewji
177 Jak Indjanin bronił czci Najśw. Panny
178 Kim był św. Bogumił
179 OSTRZEŻENIE
179 PODZIĘKOWANIA
184 Kronika
187 Iskierki
Rycerz Niepokalanej - Lipiec 7 (55) 1926
OD WYDAWNICTWA
193 Rycerz Niepokalanej, Z ostatniej chwili
195 M. K., Która religja jest Chrystusowa
196 Matka Najśw. uzdrowieniem chorych
198 Marjan Żut, Epizod z krwawych dni
202 Stefanja, Ku Niepokalanej
203 Konstanty Marja Żukiewicz, To ją weź...
205 Ojciec św. o cudach
205 Święty we fraku
207 Cud św. Januarego w Neapolu powtórzył się i w tym roku
208 Jak wyglądał Pan Jezus?
208 Protestant o katolickim pozdrowieniu
209 Juljan Unschlicht, Seminarium powołań opóźnionym we Francjii
211 WARUNKI PRZYJĘCIA
213 Podziękowania
215 Kronika
220 ISKIERKI
Rycerz Niepokalanej - Sierpień 8 (56) 1926
Okładka
225 Chorąży, Nie opuszczaj nas
226 Rycerz Niepokalanej, Zbawienie przez Nią
228 XXVIII. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, w Chicago
234 Magdalena Sikorówna, Moc szkaplerza
235 Frater, SPOTKANIE
238 S. R., Niepokalana uzdrowieniem chorych
239 Rezolucje Kongresu Jubileuszowego
240 Jubileusz św. Stanisława Kostki
242 Rocznica 58 pułku Wielkopolskiego
242 Zbłąkanym otwierają się oczy
243 Świątobliwy naczelnik stacji
244 "Bankructwo szkoły świeckiej"
245 Nowy Prymas Polski
245 Podziękowania
248 Kronika
251 ISKIERKI
Rycerz Niepokalanej - Wrzesień 9 (57) 1926
257 Maria Kaczyńska, Siewna
258 Rycerz Niepokalanej, Okpieni
263 M. K., Czy źle zrobił?
265 Wyznania nawróconego z protestantyzmu redaktora i powieściopisarza
266 Frater, I wstał zaraz
269 Kresowiec, Cud w Zasławiu
270 Stanisław Marchewka, Otwarcie uroczystości jubileuszowych św. Franciszka w Assyżu
273 Gerard Piotrowski, Jak pracują teraz księża na Syberji
275 Biskupi przeciw dekoltom
276 Ile jest masonów
276 Prześladowanie katolicyzmu w Meksyku
278 Kto prześladuje Kościół w Meksyku?
279 O nawrócenie żydów
280 Oczyścić scenę
280 Co trzeba robić, aby zabić jakąkolwiek organizację
281 Podziękowania
282 Kronika
283 ISKIERKI
Rycerz Niepokalanej - Październik 10 (58) 1926
Okładka
289 R. N., Nasza Potęga
291 R. N., Piekło
292 Frater, NIEZAPOMNIANA
296 Wyznanie nawróconego wolnomyśliciela
300 Sługa Marji - JADWIGA K., Medalik Matki Boskiej Częstochowskiej uratował mi życie
301 Jak się modlą w Warszawie w kościółku przy ul. Moniuszki 3a w każdy piątek
301 Cuda i dziwy Boże...
303 Jak misjonarz uleczył smutek
305 Cud w Częstochowie
306 Szczególne uzdrowienie
307 Przykry wypadek
308 Ze sceny do klasztoru
308 Matka A. K., Marja dopomogła
309 Podziękowania
309 Kronika
314 ISKIERKI
Rycerz Niepokalanej - Listopad 11 (59) 1926
Okładka
321 Mateusz Jeż, Gdy ziemskich złud
322 A. K., Listopad
324 Do Matki...
327 Znowu cudowne uzdrowienie na Jasnej Górze
327 Frater, Tylko westchnęła
330 M. O., Ostrzeżenie przed sekciarzami
331 Mocno i jasno
332 Bohdan Jagodziński, List kapłana, co się opamiętał
334 Szczere zdanie Lloyd George’a
334 A. M., Wpływ cichej cnoty
336 Stan Kościoła katolickiego w Rosji
337 Cud stwierdzony przez naukę
337 Dwa telegramy z Meksyku
338 A. K., Drobiazg
338 T. F. K., Z naszej korespondencji
339 Podziękowania
342 Kronika
345 ISKIERKI
Rycerz Niepokalanej - Grudzień 12 (60) 1926
Do naszych Czytelników
Od Wydawnictwa
353 Najdostojniejsi Arcypasterze nasi "Rycerzowi Niepokalanej" błogosławią!
361 Frater, Nie zawiodła
364 Uśmiech Najświętszej Dziewicy
366 W. ż., Niepokalanie Poczęta!
367 Najświętsza Matka uzdrowieniem chorych
368 P. P., Historja świecy Piusowej
369 A. K., Smutne ustępy smutnego listu
371 N. B., Rozporządzenie biskupów meksykańskich
373 Procesje jubileuszowe w Kolumbji
375 Katolicyzm w Stanach Zjednoczonych
375 Lo-Pa-Hung, wzorem dobrego katolika
376 Podziękowania
379 Kronika
384 ISKIERKI