Kronika
Drukuj

Z Rzymu

Papież nie przyjął Mary Pickford ani Fairbanksa. Słynni aktorzy filmowi z Kalifornji, Mary Pickford i Douglas Fairbanks niedawno przyjechali do Włoch, gdzie ich oczarowały pamiątki historyczne oraz faszyzm. Również pragnęli oni zobaczyć Ojca św. Papież jednak zdecydował się nie przyjąć ich na audjencji, ponieważ Pickford i Fairbanks nie są prawnem małżeństwem, ale oboje są osobami raz już rozwiedzionemi.


Ze świata

Z prześladowania w Meksyku. Legat Papieski, Biskup Jerzy Caruana opuścił Meksyk i udał się do Hawanny, gdyż rząd Meksykański ubocznie dał do zrozumienia, że nie życzy go sobie. Katolicy tam obecnie cierpią bardzo ciężkie prześladowanie pod rządami masońskiemi. llustr. na str. 219).

Święto Bożego Ciała dla chorych. Po raz pierwszy urządzono w kościele św. Michała w Berlinie święto Bożego Ciała dla chorych i kalek. Tych którzy nie mogą opuszczać łoża przyniesiono na n szach do kościoła. Po nabożeństwie udzielono wszystkim posiłku w sali parafialnej. (Ilustr. na str. 216)

Święto Bożego Ciała dla chorych
Święto Bożego Ciała dla chorych

Rektor Uniwersytetu w Rzymie przeszedł na katolicyzm. Dziennik socjalistyczny włoski "Avanti" donosi, iż rektor uniwersytetu rzymskiego przeszedł z żydowstwa na katolicyzm. Ostatnio wytoczył on dyscyplinarne postępowanie jednemu z żydowskich profesorów, który się nie zjawił na poświęceniu otwartego na nowo kościoła uniwersyteckiego.

Poeta Francuski Jean Cocteau się nawrócił. Jeden z najzdolniejszych współczesnych młodych poetów Francji, "najdowcipniejszy Paryżanin" - Jean Cocteau - bezwyznaniowiec przeszedł na łono Kościoła katolickiego. Na zmianę organizacji psychicznej i moralnej znakomitego autora "Potomaka", wpłynął również znany poeta francuski, żyd, Max Jacob, który także niedawno przeszedł na katolicyzm i żyje w odosobnieniu w Bretanji.

Żydówka zakonnicą. Rose Goldstein, której rodzice są żydami, złożyła śluby zakonne w Newark (Ameryka) w klasztorze Sióstr Dominikanek. Dziewczyna przyjęła religję katolicką pod wpływem koleżanek, które były katoliczkami.

Słowo "Bóg" zakazane w Meksyku. Pismo "Lud" z Kurytyby donosi, że w mieście Chilyhu w Meksyku wszystkie szkoły religijne zostały z powrotem otwarte, ale nauczyciele musieli się zgodzić nie wspominać nawet w klasie o Bogu.

Cześć Matki Bożej w Bawarji. Jednym z najbardziej znanych miejsc cudownych w Bawarji jest Altótting, gdzie do obrazu Matki Najśw., który tam przebywa od 8 wieku zchodzi się wiele pątników. (Ilustr na str. 218).

Sanktuarium Matki Bożej w Bawarji
Sanktuarium Matki Bożej w Bawarji

Dzieło Intronizacji Najśw. Serca Jeusowego w Hiszpanji rozwija się niezwykle szybko i skutecznie, 75 sekretarjatów działa na terenie całego państwa. W samej tylko Barcelonie istnieje sekretarjat, który liczy 35 odziałów. Zarejestrowano w nim 35.215 aktów Intronizacji, wśród których wiele przypada na szkoły, pracownie, fabryki, magistraty i t. d , więcej, niż 40.000 przystępujących codziennie do Komunji św. na intencję Społecznego panowania Najświętszego Serca; więcej, niż 13.000 Benjaminków i Tarsycjuszów; 500 członków apostolstwa przez cierpienie.

Polski mówca świecki na kongresie Eucharystycznym. Donoszą z Buffalo, że tamtejszy lekarz polski, dr. Fr. E. Fronczak otrzymał zaproszenie od głównego K. E. do wygłoszenia mowy na jednem z plenarnych zebrań kongresu. Mówić będzie na temat: Pierwsza Komunja Św. Pan Fronczak będzie jednym z piętnastu mówców świeckich, przemawiających na K. E.

2-go maja akt przygotowania do kongresu. Niedziela 2 - go maja była w Ameryce dla wszystkich katolików dniem przygotowania do K. E. Oto bowiem tego dnia z polecenia komitetu K. E. wszyscy katolicy amerykańscy mieli przyjąć Komunję świętą na intencję kongresu. Komitet K. E. wysłał do 17,000 parafji katolickich w Stanach Zjednoczonych apel, aby księża zachęcili wiernych do tego aktu. Obliczono, że około 20 miljonów katolików amerykańskich przystąpi 2 - go maja do Stołu Pańskiego.

Masoni nie łaskawi na św. Joannę d’Arc. Rząd francuski zakazał urządzania pochodów i zebrań publicznych w dniu św. Joanny d’Arc. Zakaz ten wydany został pod wpływem masonerii i socjalistów. Upośledzenie wielkiego święta narodowego jest tem jaskrawsze, że uroczystości 1 - majowe cieszą się opieką i życzliwością rządu.

Biskupi w drodze na kongres do Chicago. Parowiec Aquitania wyruszył pod flagą papieską z Cherbourga do New Yorku, wioząc uczestników kongresu Eucharystycznego, mającego wkrótce rozpocząć się w Chicago. Grono podróżnych składa się z 12 kardynałów, oraz 60 biskupów z różnych krajów Europy. Przez Paryż wyjechali biskupi polscy: Łukomski z Łomży, Kubina z Częstochowy i Przeździecki z Siedlec Z Cheiburga popłyną na okręcie "Olimpie" na kongres Eucharystyczny w Chicago jako delegaci Polski.

Polskie Zgromadzenia Sióstr w Ameryce. Siłą wielką i niespożytą dla Kościoła katolickiego w Ameryce są Siostry zakonne pracujące po parafjach. Statystyka wykazuje, że w Stanach Zjednoczonych obecnie jest 6532 szkół parafjalnych. Liczba dzieci uczęszczających do tych szkół wynosi przeszło 2,000.000. Sierocińców zaś jest 313. Mieści się w nich blisko 50.000 sierot. Otóż szkoły te i sierocińce są pod troskliwą opieką czcigodnych Sióstr.

U nas

Ojciec św. błogosławi narodowi polskiemu. "Ekspres Poranny" doniósł, jakoby kardynał Kakowski przywiózł z Rzymu błogosławieństwo papieskie dla marszałka Piłsudzkiego i dla rządu p. Bartla. W związku z tem sekretarz ks. Kardynała stwierdza, że Ojciec św. udzielił błogosławieństwa całemu narodowi polskiemu, a nie pojedynczym jednostkom.

Pamiątki po arcyb. Cieplaku w skarbcu Watykanu. W Rzymie bawił ostatnio ks. Arcichowski, który przywiózł niektóre pamiątki po arcykapłanie męczenniku z okresu jego pobytu w Rosji. Relikwie te ks. Arcichowski wręczył na specjalnem posłuchaniu Ojcu Świętemu, który polecił je przechować na wieczną rzeczy pamiątkę w historycznym skarbcu Watykanu.

Bp Caruana
Legat Papieski Biskup Caruana.

Parafje wojskowe w Paisce. W związku z zawarciem Konkordatu i na mocy władzy otrzymanej od Stolicy Świętej (dekret nuncjusza apostolskiego w Polsce, msgr. Lauriego z dnia 27 lutego b. r.) J. E. Biskup Polowy, dr. Stanisław Gall erygował z d. 1 maja b. r. 73 parafji wojskowych obrzędu rzymskiego i 40 obrządku grecko-unickiego. Parafje te podzielone są na 10 dekanatów. Każdy dekanat obejmuje terytorjum odpowiedniego Okręgu Korpusowego.

Nowi nawróceni na Katolicyzm w Wilnie. Akcja archimandryty Morozowa w Wilnie zatacza coraz szersze kręgi. Ilość osób, która porzuciła prawosławie i przyjęła katolicyzm, wzrosła do liczby 940.

Konsekracja nowego Biskupa-Sufragana w Przemyślu. W niedzielę, dnia 16-go maja odbyła się w lwowskiej cerkwi obrządku greckokatolickiego konsekracja biskupa sufragana, Grzegorza Łakoty. W konsekracji uczestniczyli: Ks. biskup Bocian ze Lwowa i Ks. biskup Nowak, oraz liczne duchowieństwo obu obrządków.