Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1947
RN 12/1947
277 Z Niepokalaną zwyciężymy
Rycerz Niepokalanej

Przed świętem Niepokalanego Poczęcia tradycyjnym zwyczajem urządzimy Tydzień M.I. Cichy on będzie, bez rozgłosu, nawet dyskusje ograniczymy, a cały okres poświęcimy wzmożonej pracy apostolskiej w terenie.

280 Matka Łaski Bożej
O. Leon Veuthey

Jeżeli Chrzest oznacza urzeczywistnienie w nas tajemnic Wcielenia i Odkupienia, to jasnym jest, że Maryja, w której dokonało się Wcielenie i która z Chrystusem na Kalwarii współdziałała w naszym Odkupieniu, odgrywa doniosłą rolę w dziele naszego uświęcenia.

281 Do poetów
Jan Papini
282 XX-lecie Niepokalanowa
Jan Dobraczyński

Niepokalanów powstał przed dwudziestu laty. Wydaje się aż dziwne, że tak młodą jest instytucja, do której się tak bardzo przyzwyczailiśmy. Chwilami skłonni jesteśmy myśleć, że istniał zawsze.

284 "Jego ludzie"
Jan Rybałt

Fragment książkio św. Józefie "Głos mówiącego milczeniem".

286 Czy pobożni najgorsi?
Ks. W. Kaszewski

Radowała się matka Janka, gdy jej ukochany syn, już jako dorosły młodzieniec, po ukończeniu szkoły zawodowej i przepisanej praktyki wrócił do domu.

287 Idę w ślady pana Zbyszka
Stanisław N.

Uważałem, jak wielu z dzisiejszej młodzieży, że nie można być nowoczesnym młodzieńcem, bez wódki.

287 W Bonate w 1944 r.

Matka Boża powiedziała...

288 Założycielki Niepokalanek
S. M. Renata

M. Marcelina Darowska, M. Józefa Karska.

290 Oczekiwanie i radość
Z. Jakimiak

Miesiąc grudzień jest czasem niecierpliwego, tęsknego, rzewnego oczekiwania i zarazem żywiołowej, wybuchowej, powszechnej radości. Wyglądanie przyjścia Pańskiego i samo przyjście. Adwent i Boże Narodzenie.

293 W parafii u Mariana
A. L.

Proszę sobie wyobrazić, przyjeżdża do mnie mój kolega szkolny Marian Ch. i gdy go częstuję wódką, on powiada, że nie pije.

295 Złym na przestrogę a dobrym na pociechę

List matki licznego potomstwa. Jest wymownym wyrazem tego, co czuje i myśli wiele ofiarnych matek-Polek.

297 Zamiast wielu odpowiedzi ta jedna
Bogdan S. i Marysia K.