Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 1939
RN 6/1939
161 Pieśń złota o miłości Ojczyzny
Żegota Buczkowski

Wiersz.

162 Święci polscy - twórcy "Polski wiecznej"
Żb-wski

Posłannictwo dziejowe Polski posiada wartość wyższą, bo jest ono moralne, duchowe - jest religijne! Historia Polski wykazuje, że wszystkie zdobycze narodu naszego, nawet polityczne, są ściśle uzależnione od naszego nasilenia religijnego, od wypełniania Ewangelii życiem.

166 Chrystus wyciąga ręce i pełne miłości wejrzenie kieruje na wschód
Rys.

Proces rozdziału dokonywał się więc pomału lecz stale od kilkuset lat, każdy wiek dodawał nowe niechęci, nowe powody do usunięcia się Bizancjum spod wpływu i rządów Papiestwa.

168 Gdy rodzinie zagraża rozłam
St.

Cóż pocznę, sama, bezradna? Czy będę umiała utrzymać nasze biedne dzieci? Czy nie przyjdzie dzień, w którym maleństwa moje wołać będą chleba, a ja, ja - nie będę im go mogła dać?..

169 Niepokalana w poezji polskiej
Bolesław Szymankiewicz

W wieku XIX, w epoce romantyzmu, wzrasta znacznie poetycki kult Najświętszej Panny. Nasi poeci: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Władysław Syrokomla, Maria Bartusówna i inni, poświęcają Matce Boskiej piękne strofy.

172 Odzieranie ze wstydu podczas lata w modzie i w sporcie
Walenty Majdański

Żeby być najlepiej przygotowanym do małżeństwa, trzeba spędzić w sposób czysty swą młodość. Kto w latach swej młodości zachowuje szóste przykazanie, ten do swego życia wprowadza panowanie ducha i choćby był prostym człowiekiem, żyje wtedy na bardzo wysokim poziomie moralnym.

177 W orszaku Królowej dziewic

Co należałoby czynić, wiedzieli i starożytni. Pogrążeni w moralnym upadku bynajmniej tego nie taili. Mieli bowiem przepisy i przykazania - nie mieli natomiast w sobie moralnej mocy.

180 Więcej odpowiedzialności za słowa swoje - Panowie!...
Bolski

Nie podoba się to, że setki tysięcy ludności wiejskiej w najodleglejszych miejscowościach z tęsknotą oczekują listonosza, by otrzymać swego "Rycerza Niepokalanej", lub "Mały Dziennik", by się dowiedzieć czegoś nowego, by umacniać swe przekonania, by podnieść się na wyższy stopień oświaty i kultury.

180 Miłością złączeni
Wł. O.

...obok zapału, niezgoda i brak jedności poczynań.

182 "Rycerz" wśród wojska polskiego

"Rycerz", "Milicja", Wojsko, Żołnierz, ma w sobie coś co ich wspólnie kojarzy, zespala.