Rocznik 1939
Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1 (205) 1939
Okładka
1 Józef Ruffer, Najsłodsza Matko
2 Walenty Majdański, Czy małżonkowie mają żyć jak święci?
6 Szczęście serc
9 W obronie polskiej wsi
10 Marian Nitecki, Odwieczny prześladowca wychowawca niezastąpiony
13 B. L., O zmierzchu
15 Katolicy i socjaliści a sprawa społeczna
16 Fr. P., Największy szpital świata
21 Gdy burza szaleje na morzu
23 Kronika
25 Iskierki
28 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Luty 2 (206) 1939
33 Ryszard Karpowicz, ...idzie Matka...
34 Walenty Majdański, Pomagać nim dziecko na świat przyjdzie
39 B. L., Widomy znak łaski Niepokalanej
41 Trudności religijne
42 Jan Bączek, Szlachetne piętno życia
48 Fr. P., Pasterka z Massabielle
50 Fr. D., Katolickie Uniwersytety Ludowe chronią wieś przed niewiarą
51 Z Centrali M. I.
54 Kronika
59 Czy chciałbyś żyć tam, gdzie wiatr wieje 320 km. na godz.
60 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Marzec 3 (207) 1939
Okładka
66 Serim, Poemat życia katolickiej niewiasty
68 O. P., O. Wenanty Katarzyniec w pamięci ludu
72 J. B. Słoński, Dzisiejsza choroba duszy
74 Jan Archita, Socjalizm awangardą komunizmu
77 Pracować i nie tracić nadziei
80 C. Bayle, Krzyż wrócił do szkół Hiszpanii narodowej
82 Niedziela M.I.
83 B. L., Powrót
86 Uniwersytet Wiejski w Nietążkowie (Wlkp)
87 Kronika
92 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 4 (208) 1939
Okładka
98 Żegota Buczkowski, Hymn o zmartwychwstaniu
100 J. B., Papież pokoju
105 Walenty Majdański, Rodzice muszą walczyć
110 Jan Archita, Wstecznictwo socjalizmu
112 B. L., Powołanie
114 Jeden Kościół
116 Trudności religijne
117 Jak obchodzić niedzielę M. I.
118 Kronika
124 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Maj 5 (209) 1939
Okładka
129 Rycerz Niepokalanej, Maria Niepokalana
131 Żegota Buczkowski, Tworzenie nowego człowieka
136 Opiński, Wartość mojego cierpienia
138 Walenty Majdański, Jakie prawa muszą mieć rodzice
143 Złota korona na głowie Jego
146 Bolesław Szymankiewicz, Niepokalana w poezji polskiej
148 Kto może należeć do naszego grona?
149 Rys., Na falach życia poza łodzią Piotrową
152 Kronika
156 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 6 (210) 1939
Okładka
161 Żegota Buczkowski, Pieśń złota o miłości Ojczyzny
162 Żb-wski, Święci polscy - twórcy "Polski wiecznej"
166 Rys., Chrystus wyciąga ręce i pełne miłości wejrzenie kieruje na wschód
168 St., Gdy rodzinie zagraża rozłam
169 Bolesław Szymankiewicz, Niepokalana w poezji polskiej
172 Walenty Majdański, Odzieranie ze wstydu podczas lata w modzie i w sporcie
177 W orszaku Królowej dziewic
180 Bolski, Więcej odpowiedzialności za słowa swoje - Panowie!...
180 Wł. O., Miłością złączeni
182 "Rycerz" wśród wojska polskiego
183 Kronika
188 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Lipiec 7 (211) 1939
Okładka
194 P. Konrad K., Potrzeba żelaznych natur
196 Walenty Majdański, To co złe w zabawach i obyczajach zmieniać na dobre!
199 B. L., Za głosem serca
202 Bolesław Szymankiewicz, Niepokalana w poezji polskiej
204 I pioruny tracą swoją moc
205 Rys., Podajmy sobie dłoń braterską
208 Zaczęliśmy budowę kościoła
212 Jan Archita, Chrześcijański ruch zawodowy
215 Trudności religijne
216 Kronika
220 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Sierpień 8 (212) 1939
Okładka
225 K. H. Rostworowski, Naprzód
226 Walenty Majdański, Bóg czuwa nad Polską
230 Fr. D., Że katolicka więc gotowa i niezwyciężona
234 I. Ż., O. Rafał Chyliński świątobliwy żołnierz - zakonnik
235 Serim, Piękno i moc duszy żołnierza polskiego
238 Walenty Majdański, Mówią ojcowie i matki z całej Polski
244 Rys., Niech miłość dla Chrystusa połączy was z nami
247 Trudności religijne
248 Kronika
253 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Wrzesień 9 (213) 1939
Okładka
257 Żegota Buczkowski, Królowa Kleru
258 Czesław Kaczmarek, Królowa duchowieństwa
260 Bohdan Lekszycki, W blasku świętości
263 Walenty Majdański, Kogo nam brak?
267 Nauczyciel
270 Jan Archita, Polski socjalizm przekreśla postulaty katolickie
271 Misje M. I. na Dalekim Wschodzie
274 Co piszą czytelnicy japońskiego "Rycerza Niepokalanej"
274 Doświadczyliśmy co znaczy żyć bez wolności i raczej umrzemy, aniżeli utracimy znowu wolność.
278 Kronika
284 Podziękowania