Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1937
RN 12/1937
353 Do Rycerzy i Rycerek Niepokalanej
M. K.

Zbliża się nasze święto, święto Niepokalanej. Najgorliwszy zapał może z czasem ostygnąć. Kłopoty i troski codzienne głuszą nieraz wyższe ideały. A nawet najszczytniejsze rzeczy powoli powszednieją.

355 20 lat w służbie Niepokalanej

Jesteśmy własnością Niepokalanej. Można powiedzieć, że tyle lat przepędziliśmy w Jej służbie, ile lat już żyjemy. Zależni więc jesteśmy od Niepokalanej, ponieważ wolą Boga jest - jak mówią Ojcowie święci - abyśmy wszystko otrzymywali od Niepokalanej.

357 M.I.

Celem Milicji Niepokalanej jest: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów..., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

359 M. I. na szerokim świecie

Milicja Niepokalanej w 20-leciu zatoczyła szerokie kręgi: skupiła już u stóp Maryi serca polskie w Kraju i za granicą. Oddała na własność wiele dusz w Kraju Wschodzącego słońca - Japonii.

360 Roraty

Wiersz.

361 Niepokalana na straży wiary katol.
Pm

Jesteś wzorowym katolikiem. Zdajesz sobie sprawę., że myśli swoich nie możesz zacieśniać do interesów własnej parafii. Serce twoje wybiega poza progi świątyni, w której się modlisz. W całym świecie czujesz się jak w rodzinnej miejscowości.

363 Bądź pozdrowiona

Moc tego pozdrowienia jest tak wielka, że pierzcha przed nim w lęku szatan, a ten, kto z miłością i ufnością wymawia je w drodze swego życia, pewnym być może opieki i pamięci Królowej niebieskiej.

364 Niebieska Lekarka
Leon i Maria Dogowie
368 Maria Terasa Ledóchowska

Z cyklu: Polska matką świętych.