Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa

8-go grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. M. P., o godz. 10-łej odprawi się przed ołtarzem Niepokalanej w Niepokalanowie uroczysta Msza św. w intencji Dobrodziejów i Czytelników "Rycerza", "Rycerzyka" i "Małego Dziennika". (W dniu tym przypada odpust w Niepokalanowie).

Do obecnego numeru "Rycerza Niepokalanej" załączamy czeki ponieważ Czytelnicy w tym czasie zwykli przysyłać ofiary tytułem prenumeraty i na rozwój Milicji.

Mamy niezłomną nadzieję w Niepokalanej, że długi, jakie w ciągu roku wzrosły, zostaną ofiarnością Drogich Czytelników w zupełności, a przynajmniej w dużej części pokryte.

Tym bardziej ośmielamy się Wam, Drodzy Czciciele Niepokalanej, przedstawić nasze trudności, ponieważ ofiary nam nadsyłane obracamy nie na cele osobistych wygód - tego się zupełnie wyrzekliśmy dla Niepokalanej, ale jedynie dla dobra katolickiego społeczeństwa.

Zarazem wszystkim Czytelnikom, którzy tak gorliwie z nami w tym roku współpracowali czy przez modlitwę i ofiary, czy pomocą pieniężną, składamy na tym miejscu gorące podziękowanie, życząc Im opieki Niepokalanej.

Odpowiedzi redakcji i administracji

Waleria Murzynówna - Wiersz odłożyliśmy do ewentualnego wykorzystania.

Czytelnik "Rycerza Niepokalanej" - H.O. Projekt dobry W miesięczniku, trudniej jednak go urzeczywistnić.

A. T. Proszę się zwrócić do Ks. Ks. Jezuitów, Kraków, ul. Kopernika 26. K. Kuty. Proszę w tej sprawie poradzić się spowiednika.

"Jasiek" - Brazylia - O ile było to świadome i dobrowolne przyrzeczenie - to ślub. Spowiednik, którego na miejscu proszę się poradzić, da wyczerpującą odpowiedź, gdyż do wydania opinii z naszej strony brak jest głębszych dowodów.

J. S. - Tychy. Operacja może być zrobiona. Należy zwrócić się do kliniki stomatologicznej w Warszawie (także we Lwowie i Krakowie).

K. B. H. D. Proszę być spokojną. Wystarczy na następnej spowiedzi powtórzyć tylko te grzechy, o których mowa, o ile one nigdy na ważnej spowiedzi nie były wyznane.

Wilanowice B. A. Znajoma Pani nie ma obowiązku wspominać o przynależności do religii tej drugiej osoby.

Jan Dużała -Niemcy. Pismo, o które Pan się zapytuje, jest wydawane przez heretyków.

Czytelniczka z Hrubieszowa. Zachęcam do szczerej spowiedzi. Kapłan jest przyjacielem duszy. On udzieli wyjaśnienia i poda środki wyjścia.