Bądź pozdrowiona
Drukuj

"Bądź pozdrowiona, Maryjo!"... Córko przedwiecznego Ojca, Najświętsza Oblubienico Ducha świętego, najczystsza Matko Jezusowa! Bądź pozdrowiona!

Moc tego pozdrowienia jest tak wielka, że pierzcha przed nim w lęku szatan, a ten, kto z miłością i ufnością wymawia je w drodze swego życia, pewnym być może opieki i pamięci Królowej niebieskiej.

Pozdrawiają Cię niebo i ziemia, śpiewają chwałę Twoją aniołowie i święci, raczże przyjąć i od nas pozdrowienie miłości i uwielbienia, które wymawiają, grzeszne usta, nasze!

Jesteś radością naszego życia, Ucieczką w naszych strapieniach, Nadzieją naszą w rozpaczy i opuszczeniu, a choć tacy jesteśmy grzeszni, niewierni i słabi, miłość nasza ku Tobie, o Przenajlepsza, jest żywą, gorącą, ufną i jakże często miłość ta staje się dla nas jedyną nadzieją na przebaczenie u Ojca, na Jego dla nas miłosierdzie!

O słodka Matko, ziemia cała śpiewa na Twoją cześć i my łączymy swój głos ubogi do tego chóru, który głosi Twą świętość, dobroć i piękno!

Oto o świtaniu na dźwięk pieśni śpiewaka Twego, szarego ptaszęcia roli naszej, na dźwięk skowronkowej pieśni, obnaża się głowa spracowanego rolnika, a usta jego szepcą: "Bądź pozdrowiona Maryjo"...

Oto po południu, gdy dzwony świątyń naszych rozkołysają się na chwałę Twoją, składamy ręce nasze do modlitwy, pochylamy czoła nasze w kornym wymawianiu słów tak bliskich i drogich Tobie: "Bądź pozdrowiona Maryjo"...

Oto na przedwieczerz, gdy gasną zorze, milkną ptaszęce gwary i zamierają senne echa, przed spoczynkiem ziemi i ludzkiego naszego serca, podnosimy oczy nasze w niebo i żegnamy dzień życia, trudu, znoju, doli i niedoli naszej, zwracając myśl naszą ku Tobie: "Bądź pozdrowiona Maryjo"!

Tak jesteś nam bliską i świętą, że bez Ciebie trudno nam znaleźć do nieba drogę i Ciebie też zawsze obieramy za Przewodniczkę na niej.

Nawet zatwardziałe w grzechu serca nie odchylają się od Ciebie, nawet wyschłe od męki i łez źrenice rozjaśniają się na dźwięk Imienia Twego, albowiem Tyś jest ozdobą niebieskiego Mieszkania, słodyczą i pięknem dla naszego istnienia na ziemi, przeto "Bądź pozdrowiona na każdy czas, Maryjo", Najświętsza i Najsłodsza Matko Boża i naszą.

"Modlitwa Pańska" - J. Mirschhaeurowa.