Roraty
Drukuj
grafika

Na "Anioł Pański" - świtaniem
Brzmi sygnaturka z kościoła
Srebrzystym, anielskim głosem
W czas na "roraty" nas woła.

Już świecą poranne zorze...
Kto wierzy - wstawszy z pościeli
Do Marii biegnie ołtarzy
Ledwo się dzionek zabieli.

"Zdrowaś bądź Panno Maryjo!"
"Pan z Tobą" - boś pełna Łaski,
Z Ciebie to spłyną na ziemię
Królestwa Bożego blaski.

Co dnia o świcie wzwyż płyną
Błagalnych pieni odgłosy...
Niech niebo spuści na ziemię
Choć kroplę ożywczej rosy!. -

Tęsknota za Zbawicielem,
Gdy smutkiem serca zasnuje,
W anielskim, cnym pozdrowieniu
Ludzkość pociechę znajduje.

Wpatrzona w postać Maryi
U stóp Jej rozściela dusze,
Roratne śpiewając pieśni
W pokucie czeka i skrusze

I ufa − − − − −
− − − − − bo już dojrzewa

Najświętszy Owoc Miłości -
Wnet ziemski skończy się adwent,
Bóg - Zbawca wśród nas zagości