M.I.
Drukuj

Celem Milicji Niepokalanej jest: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów..., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

W tych kilku słowach objęte są potrzeby duchowego życia ludzi o wrogim nastawieniu do Chrystusa; - przedstawiona jest konieczność pracy apostolskiej wśród ludzi odstępujących od Boga przez grzech ciężki.

Milicja Niepokalanej nie poprzestaje na tej tylko stronie działania. Prowadzi ona jeszcze dalej wychowanie człowieka - aż do zupełnego wykończenia jego charakteru. M. I. (jest to skrót wzięty z języka. łacińskiego od słów Militia Immaculatae - co znaczy Milicja Niepokalanej) zmierza bowiem do uświęcenia wszystkich.

Niepokalana

Lecz co nas najbardziej uderza w tej pracy - to kierunek maryjny. Wynika on z dokładnego zdania sobie sprawy z posłannictwa Niepokalanej.

Ściślej mówiąc cel Milicji Niepokalanej jest celem Niepokalanej. Ona przecież jako Współodkupicielka pragnie rozszerzyć na całą ludzkość owoce odkupienia dokonanego przez Jej Syna, stara się pozyskać Chrystusowi heretyków, schizmatyków, masonów, żydów itd. Jedynym pragnieniem Niepokalanej jest podnieść poziom naszego życia duchowego, aż do wyżyn świętości.

Do zrealizowania łych planów apostolskich Niepokalana nie zmierza bezpośrednio - raczej nas wciąga do lej pracy.

Stąd konieczny warunek, jaki każdy wstępujący do M. I. musi wypełnić: ODDAĆ SIĘ NIEPOKALANEJ NA WŁASNOŚĆ.

Można poświęcić się Maryi w dowolnych słowach - bylebyśmy tylko zrzekli się własnej woli na korzyść Jej rozkazów, podanych nam w przykazaniach Bożych, kościelnych, w obowiązkach stanu i natchnieniach.

To działanie Niepokalanej, o tyle będzie sprawniejsze, o ile z naszej strony będziemy starali się więcej duchowo siebie urabiać. Oddanie się więc Niepokalanej pociąga za sobą konieczność pracy nad doskonaleniem naszego charakteru.

Dopiero wówczas - będąc już całkowicie posłusznymi Niepokalanej - staniemy się wzorowym narzędziem w Jej apostolskich lękach.

Będziemy apostołami przez przykład własnego życia, - apostołami za pomocą czynu.

W pracy, jaką zakreśla nam M. I., możemy posługiwać się jakimikolwiek dobrymi środkami. Wszystkie środki, byle godziwe, są polecone w dyplomiku. Nie ma więc tutaj zacieśnienia się do ram organizacyjnych.

Szczególny jednak nacisk kładzie się w Milicji Niepokalanej na wybór środków, które Sama Niepokalana nam zaleca. Do nich należy Cudowny Medalik.

Milicja Niepokalanej, jak widzimy, to całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa.

PROGRAM MILICJI NIEPOKALANEJ (M.I.)

I. CEL. Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów itd., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

II. WARUNKI. 1) Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach.

2) Wpisać się do księgi milicyjnej w miejscu, gdzie Milicja Niepokalanej założona jest kanonicznie.

3) Nosić Cudowny Medalik.

III. ŚRODKI. 1) O ile możności raz na dzień zwrócić się do Niepokalanej z tym aktem strzelistym:

"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie".

2) Wszystkie środki (byle godziwe), na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co zostawia się gorliwości i roztropności każdego; przede wszystkim poleca się rozpowszechniać Cudowny Medalik.

NAJWAŻNIEJSZE ODPUSTY, NADANE PRZEZ STOLICĘ APOSTOLSKĄ MILICJI NIEPOKALANEJ (dla wszystkich wiernych - członków Milicji)

a) Odpusty zupełne pod zwykłymi warunkami: 1) w dzień wstąpienia do Milicji; 2) w uroczystość Niepokalanego Poczęcia; 3) w dowolnym dniu każdego miesiąca; 4) w godzinę śmierci, jeżeli się wyspowiadali, Wiatyk przyjęli, lub przynajmniej skruszonym sercem Najświętsze Imię Jezus wymówią, jeśli są w możności; gdy tego uczynić nie mogą, by przynajmniej sercem pobożnie to Imię wezwali.

b) Odpusty cząstkowe: po 300 dni za każdorazowe odmówienie następujących aktów strzelistych: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie", lub: "Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza, daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Swoim", oraz sto dni odpustu za każdy uczynek gorliwości, zmierzający do zbawienia dusz, zwłaszcza nawrócenia masonów, w myśl celów Milicji.