Rycerz Niepokalanej - Lipiec 1936
RN 7/1936
194 Tylko katolicyzm...
O. B-ń.

Świat ma ciągle oblicze zachmurzone. Życie płynie wartko pod sztandarem walki na każdym kroku. Każdy dzień, ten szary i zwyczajny następca nocy, hartuje się w ogniu boju.

197 Po co to wszystko?...
W. El.-Es.

Kiedy nam dobrze, gdy wszystko nam się uśmiecha i życie płynie słonecznie, pytanie powyższe nie zwraca na siebie zasadniczo uwagi. Ale kiedy chmury zakryją horyzont myśli, gdy wszystko zda się istnieć po to tylko, by życie czynić nieznośne, gdy skłonność do złego szaleje nam w duszy i ciele, wówczas wołamy rozdrażnieni: na co życie?

199 Z dni chwały Królowej Korony Polskiej
J. N.

Szeroko po Polsce rozeszła się radosna wieść, iż polska młodzież akademicką ma złożyć uroczyste ślubowanie u stóp Jasnogórskiej Pani w dniu 24 maja.

203 Nie ma Boga
Student - rycerz Niepokalanej
207 Matuchno...
K. Rusinówna-Kanikowa

Wiersz.

207 Koła Młodzieży Wiejskiej
L. J.

Ktobykolwiek z wierzących katolików miał jeszcze dotąd jakie wątpliwości o działającym na szkodę Kościoła św. i Ojczyzny naszej dzisiejszym wiejskim ruchu młodzieżowym, ten pozbędzie się wszelkich złudzeń po przeczytaniu listu pasterskiego kard. Prymasa Hlonda.