Piękna modlitwa senatu kanadyjskiego
Drukuj

Sfery rządowe Kanady w Ameryce Północnej postanowiły, aby w przyszłości otwarcie sesji parlamentarnej było poprzedzane wspólną modlitwą posłów i senatorów. Modlitwa ta ma być wygłaszana naprzemian co tydzień w języku angielskim i francuskim. Treść tej modlitwy, będącej wspaniałym wyrazem wyznania wiary ze strony Dominjum Kanadyjskiego, należącego do Korony Brytyjskiej, brzmi następująco:

"O Panie Boże, nasz Ojcze niebieski! Potężny Królu królów. Panie nad pany, jedyny Władco książąt tego świata, Który oglądasz sprawy mieszkańców ziemi z wyżyn Swego tronu, błagamy Cię z głębi serca, abyś na miłościwie nam panującego Króla Edwarda VIII[1] łaskawie wejrzeć raczył i napełnił łaską Ducha Świętego, iżby on Twą wolę zawsze wypełniał i aby według dróg Twoich chodził. Racz mu udzielić łaski, zdrowia i długiego szczęśliwego żywota. Wzmocnij go, aby nad swymi wrogami zatriumfował, a po dokonaniu tego życia, aby w wiecznej chwale i szczęśliwości uczestniczył przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen".

Kończy się ta modlitwa parlamentu kanadyjskiego następująco:

"Zechciej, o Boże, tak pokierować ich obradami, aby przyniosły Tobie więcej chwały, aby zapewniły bezpieczeństwo i dobrobyt naszemu monarsza i jego posiadłościom, aby praca tych Izb Ustawodawczych wprowadziła do życia zbiorowego porządek i ład i oparła to współżycie nasze na trwałych podstawach wolności, szczęścia, prawdy i sprawiedliwości, aby w ten sposób religja i pobożność wśród nas i w pokoleniach, które po nas przyjdą, ustawicznie wzrastały. Dla nich i dla nas, błagamy Cię, o Boże miłościwy, o potrzebne łaski w Imię i przez pośrednictwo Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen".

[1] Król Anglji Edward VIII nie jest katolikiem (dop. red.).