Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1936
RN 4/1936
98 Ufajcie, Jam zwyciężył świat!
Tres.

Zaledwie dni parę minęło od chwili, gdy Syn Człowieczy wjeżdżał w mury miasta wśród okrzyków "Hosanna", - a oto złość ludzka prowadzi Go przed sędziego - Jego stworzenie, by wydał Nań okrutny i niesprawiedliwy wyrok śmierci.

101 Gdzie szczęście?...
W. El.-Es.

Sprężyną, według której przedewszystkiem kręci się skomplikowane życie ludzkie, jest jedno wielkie pragnienie: być szczęśliwym.

104 Zmartwychwstał
K. Rusinówna-Kanikowa

Wiersz.

104 W pogoni za młodzieżą
P. B.

W poprzednim artykule zbliżyliśmy się do wiekopomnego wynalazku - do kartek Ewangelji. Przy zastosowaniu tego środka ujrzymy obecnie w głębi dziecka ukryty świat - w czarująco pięknych barwach, w harmonji, obejmującej figury, linje, dostrzegalne nie tylko gołem okiem, ale i te, które są poza polem jego widzenia.

107 Porachunki
M. W.
109 Sprawiedliwa ocena

W Ameryce adwokat Ben Lindsey pragnął uszczęśliwić ludność przez "małżeństwa koleżeńskie". Zasadę taką rozpowszechniał przez kilka lat pomimo oburzenia katolików.

110 Matka Boża Dobrej Rady

Niejednokrotnie stajemy w życiu na niepokojącem rozdrożu. Mamy zdecydować się na poważny krok, od którego zależeć ma nasze życie, nasz los. Szukamy światła, rozjaśnienia mroków wątpliwości.

112 Nowe uzdrowienie w Lurd

Dobroć Najśw. Panny jest niezmierzona... W obecnych czasach, kiedy niewiara i zwątpienie a nawet rozpacz miotają sercem ludzkiem, Ona przybywa z pomocą.

116 Kościół zwycięża
B. M.

Istnienie Kościoła katol. po dziś dzień w tej samej pełni prawd i praw, co lat temu 1900 - z coraz większą liczbą wyznawców, wystarcza całkowicie na stwierdzenie, że prawda istotna jest tylko w nim.