Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

Dnia 15 lutego b. r. minęła 550 rocznica chrztu króla Władysława Jagiełły (15. 2. 1386).

Polska posiada własną linję okrętową między Gdynia a Ameryką Płd. Kursują na niej statki "Wisła" i "Pułaski".

Na utrzymanie Ligi Narodów Polska płaci ok. 2 milj. zł. rocznie!

samolot pasażerski Lockheed Elektra

Polska zakupiła w Stanach Zjedn. nowe samoloty pasażerskie "Lockheed Elektra" (wym. Lokid). Są to 10-cio-osobowe maszyny, zaopatrzone w silniki po 400 KM. Kursować będą na linji Warszawa - Ateny (Grecja). (Fot. wyżej).

Francja zawarła układ z Sowietami o wzajemnej pomocy w razie jakiegoś zatargu z innem państwem.

W r. 1935 przez port gdyński odjechało albo przejechało 25 tys. osób.

Komendy policyjne w Polsce we wszystkich większych miastach otrzymają własne radjostacje nadawcze dla swego użytku. Jedną już wybudowano w Nowogródku.

Tegoroczne zawody balonowe o puchar Gordon-Benneta odbędą się w dniu 23 sierpnia b. r. w Warszawie.

Nowe pokłady ropy naftowej odkryto w miejscowości Lipie, pow. turczańskiego. Wydajność szybu wynosi dziennie 6 tonn.

Na Pomorzu są 4 miasta, w których nie mieszkają żydzi: Łasin, Pogórze, Pelplin i Kowalewo.

Niemcy nie zapłaciły Polsce za przewóz towarów przez terytorjum polskie (z Niemiec do Prus Wschodnich). Należność wynosi ok. 90.000.000 zł.

Żydzi w Polsce rozpoczęli akcję przeciwko zniesieniu uboju "rytualnego". Na ten cel ludność chrześcijańska płaci kanałom żydowskim i przedsiębiorcom 72 miljony złotych rocznie!.

Niemcy starają się żyć z Polską przyjaźnie. Tymczasem podstępnie działają na Górnym Śląsku, celem oderwania tej części kraju od Polski. Plany te chciała przeprowadzić wykryta niedawno tajna organizacja hitlerowska (4 tysiące członków!). Stanie ona przed sądem. Część uciekła z Polski. Ponadto w marcu b.r. wojska niemieckie wkroczyły do Nadrenji, zrywając umowy, zawarte z państwami w Locarno.

ZE ŚWIATA

Według obliczeń na świecie ma być zainstalowanych 34.600.000 aparatów telefonicznych.

Angielska wytwórnia Imp. Chimical Co., wyrabia materję, która może zastąpić szkło. "Perspex" - tak ją nazwano - jest nietłukliwy i odporny na ciepło.

Jedna z fabryk w Manchester (Anglja) wyrabia dachówki i cegły ze... szkła.

Do niewoli włoskiej dostali się dwaj Polacy: Tadeusz Medyński, warszawianin - dziennikarz w służbie abisyńskiej i dr. Maksymiljan Belaw, lekarz z Warszawy.

W lutym b. r. wybuchła w Paragwaju rewolucja, na której czele stanął pułk. Franco. Jako powód jej podaje fakt, że w czasie wojny kapitaliści obcy zwłaszcza żydzi bogacili się kosztem walczących na froncie.

Generał Ludendorff, jeden z przywódców niemieckich, wydał książkę, w której oświadcza, że cel uświęci środki, naród sam w sobie jest celem, a wojna "najwyższym wysiłkiem narodu, który pragnie zachować swój byt". "Nie wolno cofać się (w wojnie) przed żadnemi środkami, mogącemi przyczynić się do zniszczenia nieprzyjaciela..." Oto kultura Niemiec!

W połowie lutego b. r. olbrzymie burze śnieżne przeszły nad Bułgarją, Grecją i Turcją. Zginęło ok. 100 osób, pozatem wiele było rannych.

W ostatnich dniach lutego b.r. w Japonji wybuchła rewolucja. Zbuntowały się pułki młodych oficerów, niezadowolone z polityki rządu. Powstanie stłumiono.

Małą wioskę Carewbrod (Bułgarja) można nazwać międzynarodową. Liczy ona 2.500 mieszkańców, a zamieszkuje ją 11 narodowości, między innymi i Polacy.

Ceny w bolszewji są b. niskie, bo za 1 kg masła płaci się 4 dolary, za kg. mięsa 2 dolary, za parę lichego obuwia 30 dolarów, (przeszło 150 zł.).

Komuniści rozwinęli szeroką działalność w republikach Ameryki Południowej. Planowali obalenie władz rządowych i zaprowadzenie gospodarki komunistycznej. Obecnie wyszło na jaw: z Montevideo kierował akcją rewolucyjną b. generał brazylijski, Prestes. Państwa Ameryki Płd. połączyły się wspólnie celem zwalczania komunizmu.

Przez dworzec Saint-Lazare w Paryżu (Francja) przychodzi lub odchodzi między godz. 18 min. 20, a godz. 19 min. 20, jeden pociąg co 30 sekund.

Prasa Wielkiej Brytanji obejmuje z górą 300 wydawnictw. I to nie brukowców różnych jakich u nas pełno, ale pism wartościowych, które będą mogły oglądać szerokie masy na wystawie watykańskiej.

W okolicach m. Sheffield (Anglja) poczyniono próby zastosowania różnych kolorów w budowie szos, celem uwidocznienia automobilistom drogi w nocy.

Policja szwedzka wprowadziła badanie krwi kierowców samochodowych, w celu stwierdzenia przyczyny katastrofy. Alkoholików łatwo odróżnić, ponieważ alkohol zdradza swoją obecność we krwi, nawet po wypiciu małej ilości.

W Ameryce zastosowano opony samochodowe do kół maszyn rolniczych, skutkiem czego zwiększono wydajność pracy.

W Wyoming (Stany Zjedn.) wykopano czaszkę pierwotnego mięsożernego zwierzęcia, które - jak twierdza uczeni - żyło przed 90 mil. lat.

W lutym b. r. odbyły się w Hiszpanji nowe wybory. Zwyciężyli masoni i komuniści, wspierani przez Rosję i loże francuskie. Katolicy zyskali tylko 168 mandatów (blok lewicowy 266). Rosja na ten cel ofiarowała 2 miljony posetów, nie licząc innych zapomóg.

We Francji powstały pierwsze loże masońskie dla kobiet. Zwolenniczki masonerji pragną podobne organizacje założyć w Polsce. A więc baczność, Polki-katoliczki!.

W Filadelfji (Stany Zjedn.) powstała szkoła przeciwko komunizmowi. Wykłada w niej 28 profesorów, słuchaczów jest 1.100 (wiek szkolny 18 - 70 lat!).

W Oklahomie (Stany Zjedn.) zaczął wychodzić pierwszy dziennik, redagowany w języku indyjskim, przeznaczony wyłącznie dla Indjan.

Kobiety St. Zjedn. Am. Półn. corocznie wydają za zabiegi kosmetyczne przeszło 1 miljard zł.!

Za pomocą największego teleskopu (przyrządu służącego do obserwowania ciał niebieskich), znajdującego się w Stanach Zjedn., odkryto nowy, olbrzymi zbiór gwiazd, oddalony od ziemi o 30 miljonów lat światła (rok światła wynosi 9.5 biljonów kilometrów).

P. Hamilton (Stany Zjedn. A. Płn.) zbudował rower, na którym może przebyć 70 km na godzinę. Tajemnica wynalazku tkwi w tem, że jadący na rowerze obraca jedno koło nogami, przednie zaś rękami za pomocą specjalnej przekładni.

Plantatorzy wielkich obszarów ryżowych w Kalifornji (St. Zjedn.) przy zasiewie ryżu używają jako siewnika - samolotu.

Amerykanka Lianor Evans zakupiła wraz z 200 kobietami małą wyspę Panana, gdzie założyła "państwo" wyłącznie z samych niewiast. Czy długo ono potrwa? - zobaczymy!

P. Roy z Quebec (Kanada) jest naprawdę szczęśliwą matką. Z 16-ciorga jej dzieci, 12 poświęciło się służbie Bożej, w tem 5 córek.

Prof. S. Geoffrey z Rothamsted (Anglja) przeprowadził próby wydobywania perfum z grzybów.

Na pustyni Nevada (St. Zjedn.) już od 10-ciu lat trwają prace wykopaliskowe. Ostatnio odkryto ruiny starożytnego miasta, prawdopodobnie z ok. 2000 lat temu.

Gruzin (Rosja) Bakradze obchodził 136-letnią rocznicę swych urodzin. Posiada on 78 żyjących potomków.

W ziarnach kukurydzy, uprawianej w Zachodniej Słowaczyźnie, znaleziono po jednej tysiącznej gramów złota.

Miasto Masom City (St. Zjedn.) nie posiada zupełnie kominów, ponieważ wszystkie mieszkania są ogrzewane elektrycznie.

W Boulder (St. Zjedn.) rozpoczęto budowę wielkiego generatora (maszyna wytwarzająca prąd), który ma dostarczyć elektryczności 6-ciu stanom.

Hiszpańskie ministerstwo rolnictwa celem poparcia- hiszp. hodowców winogron, ogłosiło dekret, na mocy którego we wszystkich hotelach i restauracjach do każdego drugiego śniadania i do obiadu ma być podawane ¼ litra wina, a cena jego doliczona do ceny posiłku. Jeśli gość wina nie wypije, będzie zlewane do osobnego naczynia, a potem rozdawane biednym. Ustawa ta weszła w życie dn. 15 marca b.r.

Rozpoczęto budowę kanału pomiędzy morzem Czarnem a Kaspijskiem. Chodzi tu o udostępnienie dla kultury rolnej zgórą 1 ½ milj. ha ziemi zdatnej do uprawy.