Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Dar Ojca św. Stany Zjednoczone Am. Pół. - jak wiadomo - nawiedziło niedawno trzęsienie ziemi. Ojciec św. zarządził, by świętopietrze zwrócono diecezji, dotkniętej tą klęską. Oddano Jakże ofiary mieszkańcom stanu Westmontano, gdzie ludność nie ma dachu nad głową.

Śmierć Kardynałów. Dnia 7 lutego b. r. zmarł w wieku lat 66 sekretarz Świętego Kolegjum, ks. Luigi Sincero. Pełnił on funkcje sekretarza konclave, które dokonało wyboru Ojca św. Piusa XI. Kapelusz kardynalski otrzymał w r. 1932. Przed nim zmarł ks. kard. Lega, protektor Zakonu OO. Franciszkanów Konw. Jego funkcję objął ks. kard. La Puma, prefekt Kongregacji Zakonów.

Jubileusz Piusa XI. Ojciec św. obchodził 60-lecie swej profesji w Trzecim Zakonie św. O. Franciszka. Czuje się dumnym, że jest tercjarzem franciszkańskim.

U NAS

Odnowienie posągu. Figura Matki Boskiej Swarzewskiej na Pomorzu - Opiekunki rybaków - zostanie na nowo koronowana po haniebnem świętokradztwie dokonanem kilka miesięcy temu, jeszcze w lecie b. r.

Arcybiskup amerykański o roli Polski. Arcybp z Milwaukee (Stany Zjedn. A. Półn.), S. Siritch, w czasie przemowy do studentów. Polaków wyraził się, że Polska "nie mieczem, ani siłą zdobywała swe cele, lecz miłością chrześcijańską i braterstwem. Przez wieki poświęcała się więcej, aniżeli którekolwiek inne państwo, krzewieniu chrystjanizmu". Zachęcał studentów, by podtrzymywali kulturalne tradycje Polski.

List pasterski biskupów grecko-katol. Księża Biskupi obrządku grecko-katolickiego (J. E. metropolita Szeptycki, J. E. ks. bp Chomyszyn i J. E. bp Kocyłowski) wydali list pasterski, w którym postanowili zorganizować i wprowadzić w życie Akcję Katolicką. W końcu Księża Biskupi zwracają uwagę wiernych n niebezpieczeństwo wojującego bezbożnictwa rosyjskiego.

Walka o Krzyż. Na wyższych uczelniach Polski młodzież katolicka nadal walczy o zawieszenie wizerunku Chrystusa w salach wykładowych. Młodzież akademicka uniwersytetu J. Piłsudskiego ze składek swych członków zakupiła duży krzyż. Żywiołowy odruch młodych zasługuje na szczere uznanie.

Jezuici polscy liczą obecnie 865 członków, objętych dwoma prowincjami. W tej liczbie jest 261 kapłanów. 360 kleryków i 244 braci zakonnych.

ZE ŚWIATA

Opera o Matce Bożej. Kompozytor czeski, Bohusław Martinu, ułożył operę z legend o Matce Najświętszej, z legendy średniowiecznej flamandzkiej, z ludowej morawskiej i literackiej J. Zeyera. "Hry o Marji" - taki tytuł nosi opera - przyjęto w Czechach b. życzliwie.

Msza św. w intencji pokoju. Obecnie w Lurd odprawia się specjalna Msza św. co sobotę w intencji pokoju na całym świecie.

Potężny zakon. Zakon Braci Mniejszych (OO. Bernardyni i Reformaci) liczy 24.714 zakonników, w tem 11.060 kapłanów; posiada 104 prowincje, 9 Braci jest arcybiskupami, 43 biskupami, 25 wikarjuszami apost., 1824 pracuje na misjach. W Polsce OO. Bernardyni mają 23 domy zakonne r. 309 zakonnikami.

Barbarzyństwo bolszewików. Pisaliśmy już nieraz o tem, ile tysięcy ofiar ludzkich pochłonęły rządy komunistów rosyjskich. Ostatnio wyszło na jaw, że na Sołówkach, w Turkiestanie i t. d. zmarło z nędzy, głodu i strasznych warunków zdrowotnych ok. 43.000 osób stanu duchownego skazanych na zesłanie. Oto braterstwo komunistów!

Kościoły płoną. Po zwycięstwie komunistów i masonów w Hiszpanji Kościół doznaje nowych prześladowań. Wiele kościołów spłonęło oraz dokonano licznych napadów na duchowieństwo-

Szlachetny zamiar syna Gandhiego. Hiraral Gandhi, syn Mahatmy, przywódcy Indy}, zamierza przyjąć wiarę katolicką. Ogłosił przytem w prasie list, w którym wyjaśnia różnicę poglądów między nim a ojcem. Chrzest św. przyjmie nieco później, by nie ranić serc hindusów.

Uroczystości na Korei. W miasteczku Peng-Yand obchodzono uroczyście 150-tą rocznicę misyj katolickich w tym kraju oraz 10 tą rocznicę beatyfikacji męczenników koreańskich. W uroczystościach wzięli udział okoliczni biskupi i delegat ap. na Japonję, Mgr. Marella. Władze rządowe przychylnie odniosły się do tego religijnego obchodu.

Misje w Afryce. Działalność misyjna OO. Białych wydaje wspaniałe owoce. W ciągu lat dziesięciu liczba ojców i placówek misyjnych wzrosła dwukrotnie. W roku ubiegłym pracowało: 739 kapłanów, 234 braci, 592 sióstr, braci-tubylców 119, katechistów - 8.637. Placówek misyjnych było 247. Liczba nawróceń przedstawia się imponująco: 1.091.381 chrztów i 440.323 katechumenów.

Szczepy murzyńskie przyjmują katolicyzm. W Afryce środkowej mieszkają murzyni szczepu Bantu, różniący się znacznie od murzynów Płn. i Płd. Afryki. Ta część ludzi czarnych chętnie przystępuje do Kościoła katol., tworząc jakby nowa rasę katolików murzynów, ludzi wolnych, nie podlegających żadnej obcej władzy.

Rozwój prasy. Mimo szykan i prześladowań prasa katolicka w Niemczech rozwija się coraz bardziej. Tygodniki diecezjalne mają od 70 do 106.000 abonentów.