Zmartwychwstał
Zmartwychwstanie
P. Jezus po zmartwychwstaniu spotyka trzy Marje

Zmartwychwstał!
Zbawiciel, nasz Pan...
W cudny, wiośniany, ranek -
Umęczon przez Swój naród wybrany,
Wzgardzony niebios Pan.
Zwyciężył zły świat, zbłąkany,
Szał nienawiści.
Mocą Boskości
Swej,
Serca słodkością ...

Zmartwychwstał!
Usunął złość w cień
Wszechświat się kornie chyli
Do stóp... palmowych wzorem badyli -
Wśród słońca złotych lśnień...
A Przenajświętsza Matula
Swe dłonie wznosi
I Syna prosi
Wciąż,
Za, ludźmi prosi...

Jak niegdyś...
U Krzyżowych stóp,
Na górze Kalwarji -
U kresu cierpień Boga i Marji -
U celu strasznych prób...
Jak wówczas, w męczeństwa glorji,
W bólu męczenia,
Drgał przebaczenia
Zew...
Ku Odkupieniu...

Zmartwychwstał!
Nad wszechcuda cud,
Świat cały za Nim idzie...
I jeno w Jego własnym narodzie
Daremnym zda się trud...
Lecz chwila taka nadejdzie!
Przeminie trwoga,
Odnajdzie drogę
Lud...
Do swego Boga...