Okładka
Drukuj
Chrystus Zmartwychwstały
Alleluja! Chrystus żyje, już Go więcej grób nie kryje!...

OD WYDAWNICTWA

Trzy lata temu prosiliśmy Szan. Czytelników i Dobrodziejów o nadsyłanie książek do naszych bibljotek, jako ofiarkę dla sprawy Niepokalanej. Otrzymaliśmy sporo cennych dzieł, za co jesteśmy serdecznie wdzięczni. Gdyby ktoś posiadał zbyteczne książki albo niewykorzystane, prosimy uprzejmie przesłać je do Bibljoteki Redakcyjnej w Niepokalanowie. Za tak wspaniałomyślny dar Niepokalana na pewno nagrodzi, wszak to dla szerzenia Jej czci i chwały. Przyjmiemy z wdzięcznością wszystkie książki, mające jakąś wartość, a więc: filozoficzne, teologiczne, socjologiczne, apologetyczne, ascetyczne, historyczne, w ogóle naukowe (z wyjątkiem podręczników szkolnych), a także dzieła beletrystyczne, byle nie pornograficzne!

Z wiosną ruszy budowa. A mamy mnóstwo prac do wykonania: kościół, budynek na nową maszynę drukarską, rozbudowa klasztoru, bo nam już znów ciasno. Obecnie rozpoczęliśmy już roboty ziemne i zwozimy nadal materiał budowlany.

Administracja przypomina i prosi, by Czytelnicy podawali zawsze wyraźnie dokładny adres na korespondencji: imię i nazwisko, pocztę i miejscowość (względnie ulicę). Często adresy pisane są tak niewyraźnie, że nie sposób ich odczytać, stąd nie można załatwić spraw, wyrażonych w liście, a także powstaje mimowolne przekręcanie nazwisk, co nie jest rzeczą przyjemną. Poza tem niewiadomo, komu zanotować w koncie nadesłaną kwotę, wskutek czego mamy wiele przykrości od Czytelników, choć wynikłych nie z naszej winy. Administracja prosi także, by w razie zmiany miejsca zamieszkania, Szan. Czytelnicy podawali oba adresy t. j. stary i nowy. W przeciwnym razie nie możemy odszukać starego adresu, aby go wycofać.

Za wszystko Niepokalanej, Pośredniczce łask wszelkich i Matce naszej, cześć!

ODPOWIEDZI REDAKCJI I ADMINISTRACJI

PREN. "RYCERZA": To zły duch nie pozwala na skruchę. Prosić o pomoc Matkę Najśw. - Koniecznie odbyć spowiedź. K. R. Z LUBLINA: Polecić tę sprawą Niepokalanej - i ufać. Ona wspomoże. "STROSKANA W. J. Z RADYMINA": - Jeśli te pieniądze są Pani - nie ma grzechu. CZYT. Z SOKOŁOWA PODL.: Proszę się modlić do Niepokalanej o wytrwanie w postanowieniu i napisać list z prośbą o przyjęcie do SS. Urszulanek .J. K., Lubocześnica, p. Pniewy, Pz albo do SS. Służebniczek, Starawieś, p. Brzozów. "BEZNADZIEJNA": - To doświadczenie Boże. Należy unikać grzechu, być wierną dotychczasowym praktykom - oschłość minie i Bóg znowu udzieli pociechy. Znaczki można przesyłać w liście. F. BORÓW.: Zazwyczaj święci się na Gromniczną. X.X. Z ZAGŁĘBIA: Nie. ST. SK., POZNAŃ, Wiersz słaby. AGATA G., CZERNA: Nie wiemy o co pani chodzi, prosimy wyraźniej napisać a my wyjaśnimy wszystko. J. L. z L.: Trzeba tak powiedzieć, jak Pan do nas napisał, t. j. wyjaśnić całą sprawę, bo to różne grzechy. Dotychczasowe spowiedzie były ważne, bo nie było złej woli. S. K. SANOK: Spowiedź i Komunja św. były ważne, bo nie wiedziała Pani, że to grzech ciężki. Dobrze będzie powiedzieć i o tem na następnej spowiedzi i na przyszłość unikać tych grzechów.