Trudności religijne
Drukuj

PYT. Ilekroć jestem na Mszy św., zastanawiam się, gdy czytam te słowa: "A tak ktokolwiekby jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, będzie winien Ciała i Krwi Pańskiej". Cóż ma robić taka nieszczęśliwa dusza, która jest winna tego? Czy dla niej nie ma już pociechy i ratunku, prócz rozpaczy?

ODP. "Komu odpuścicie grzechy - są im odpuszczone...";"Ufaj... odpuszczają ci się grzechy". Oto słodki, pełen zachęty głos Chrystusa. Kto więc zgrzeszył, przyjmując niegodnie Komunję św., niech żałuje, wyspowiada się, a Chrystus mu odpuści. Słowa bowiem "będzie winien Ciała i Krwi Pańskiej", - oznaczają straszną zniewagę wyrządzoną Chrystusowi, czy grzech.

PYT. Jeśli przy myciu zębów połknie się nieco wody, czy można przystąpić do Komunji św.? Dlaczego to nakazane jest przyjmować Komunję św. na czczo? Czy można wodą płukać usta po północy przed przyjęciem Komunji św., używać pasty do zębów lub perfum i czy w danym wypadku, gdy się połknie kilka kropel wody, można przystąpić do Komunji św.?

ODP. Przystępujący do Komunji św. z nakazu Kościoła obowiązany jest pod grzechem śmiertelnym zachować post eucharystyczny t.j. od 12-tej godz. w nocy wstrzymać się od przyjmowania pokarmu i napoju. Post obowiązujący przed przyjęciem Komunji św. t.zw. post eucharystyczny łamie się przez to wszystko, co się przyjmuje na sposób pokarmu i napoju. Zatem wolno przed przyjęciem Komunji św. czyścić zęby pastą, używając perfum lub płukać usta wodą, chociażby mimo naszej woli dostała się do żołądka kropelka wody nierozdzielnie zmieszana z śliną. Podobnie nie łamie się postu eucharystycznego, gdy przy oddychaniu, wbrew naszej woli, dostanie się do ust a z nich do żołądka kropla deszczu lub płatki śniegu, kurz albo muszka.

Ale kto przy płukaniu ust, myciu zębów i t. d. połknie chociażby przez zapomnienie jeden łyk wody, jeżeli jest pewny tego, że połknął, w tym dniu nie może już przystąpić do Komunji św. Można natomiast połykać przed Komunją św. ślinę, chociaż po wypłukaniu ust zmieszana jest z masowemi cząstkami wody. Kościół św., nakazując komunikować na czczo, ma na względzie cześć oraz uszanowanie dla Pana Jezusa. Wypada bowiem, aby Eucharystję przyjmować przed wszelkim innym pokarmem ziemskim. Ponadto głód cielesny ma nam wyrazić pragnienie i głód duchowy za Eucharystją.
Ponieważ ten nakaz wprowadził Kościół z pobudek religijnych, aby przez to wyrazić uszanowanie Chrystusowi Panu, stąd kto ten nakaz gwałci, popełnia grzech świętokradztwa.

Od tej reguły uczynił Kościół pewne wyjątki na rzecz chorych, starców, ciężko osłabionych i tych, którzy postarają się o dyspensę.

PYT. Co należy wymawiać, gdy kapłan przed Komunją św. rozgrzesza?

ODP. W chwili, kiedy kapłan zwróciwszy się do ludu wymawia słowa: Misereatur i t.d. powinno się szczerze przepraszać P. Jezusa za swe grzechy, mówiąc np. Dobry mój Jezu, żałuję, żem Cię zasmucił, przebacz mi! albo Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Można też wzbudzać akt pokory.

PYT. Czy grzeszy robotnik-katolik (będąc na obczyźnie), jeśli go pracodawcą zmusza, pracować w niedziele i święta, uniemożliwia słuchanie. Mszy św. i wykonywanie praktyk religijnych?

ODP. Robotnik katol., znajdujący się w podobnych warunkach, powinien starać się pracę zmienić. Ponieważ jednak w dzisiejszych czasach o pracę trudno, więc nie grzeszy, gdy zmuszony pracuje w niedzielę i święta i nie może wysłuchać Mszy św. Gorliwy katolik starać się będzie "przynajmniej co drugą lub trzecią niedzielę wysłuchać Mszy św. (np. wczesnym rankiem).

PYT. Czy żyd może być zbawionym, o ile, pragnie poznać prawdziwego Boga, a nie wie na pewno, w której wierze może to osiągnąć i dlatego z nieświadomości pozostaje i żyje według swojej wiary?

ODP. Pan Bóg miłosierny nikomu nie odmawia potrzebnych łask do zbawienia. O ile człowiek czyni ze swej strony co tylko może, by osiągnąć zbawienie, to chociaż do religji katolickiej nie należy, otrzymuje od Boga łaskę żalu doskonałego, w którym mieści się już pragnienie Chrztu św. - t. j. wypełnia to, czego Bóg żąda od człowieka, by mógł się zbawić. Chrzest pragnienia wystarczy do zbawienia.

Żyd więc, pragnący poznać prawdziwego Boga, nie może przejść do porządku dziennego nad religją katol. Swoją doskonałością zwraca uwagę wszystkich. Łatwo tutaj działa łaska Boża i sprawia nawrócenie. Ale przypuśćmy, że jakiś żyd szuka prawdy, lecz nie poznaje katolicyzmu. P. Bóg zbawi go, o ile spełni nakazy religji żydowskiej - da mu akt żalu doskonałego, a w tem i pragnienie Chrztu św. mieścić się będzie.

Inni nieco inaczej tłumaczą, ale na istotę rzeczy się zgadzają: t. zn. że Bóg zbawi takich ludzi, lecz innym sposobem, dając im wprost łaskę nadnaturalną...

PYT. Gdy Msze św. odprawiają się przy kilku ołtarzach jednocześnie czy się czerpie jednakowe zasługi, jak gdyby się pojedynczo słuchało? Trudno wtedy zwrócić uwagę na każdą z nich i czy na wszystkie Ewangelję należy powstać?

ODP. Można słuchać kilku Mszy św. naraz. Nie potrzeba bowiem zwracać uwagi na każdą część Mszy św. szczegółowo, wystarczy, gdy się wie jaka ważniejsza część obecnie się odprawia. Również za wysłuchanie każdej takiej Mszy św. ma się zasługi, płynące z Najświętszej Ofiary.

Powinno się powstać na Ewangelję tej Mszy; na którą powstają inni ludzie, którzy blisko klęczą, by nie robić zamieszania ciągiem wstawaniem, jeśliby się na każdą Ewangelję chciało powstać.

PYT. Co należy mówić w czasie podniesienia lub błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem?

ODP. - Najlepiej jest wtedy wymawiać sercem skruszonem i ustami następujący akt strzelisty: "Pan mój i Bóg mój"! Jest to akt pełen miłości i pokory, za którego każdorazowe odmówienie zyskuje się odpust 7 lat i 7 kwadragen. Wierni jednak nie powinni wymawiać tego westchnienia głośno, ani też podczas podniesienia kielicha.