Rycerz Niepokalanej - Luty 1935
RN 2/1935
34 Papieżowi Piusowi XI cześć!
Rycerz Niepokalanej

Gdy więc Namiestnik Chrystusów wkracza w 14-ty rok świętego sterowania nawą Kościoła, my, rycerstwo Niepokalanej, prośmy naszą Hetmankę, by pomagała Mu w pełnieniu ciężkich obowiązków pasterzowania, by wypraszała błogosławieństwo Boże, potrzebne do urzeczywistnienia wszystkich planów dla chwały Jezusa Chrystusa i pożytku Jego Oblubienicy Kościoła św. podejmowanych.

36 Obawiającym się przesady
Joten

Listów przychodzi do nas moc. Kilkaset do paru tysięcy dziennie. Różne one, jak różne poglądy i przekonania ich autorów. Jest mnóstwo podziękowań Niepokalanej za otrzymane łaski.

38 Gromniczna
Tadeusz Lubicz-Kłęk

Wiersz.

39 Katolicyzować katolików!

Bp Stanisław Adamski wydał w grudniu 1934 r. list pasterski o Akcji katolickiej. List ten mówi o pracy katolików świeckich w zdobywaniu świata dla Chrystusa.

41 Koło Milicji Niepokalanej w Ostrowie Pozn.

Sprawozdanie z uroczystości Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1934 r.

42 Konieczny zwrot
M. W.

A na schodach wtulone w kąty trzy zwłoki ludzkie. Skostniałe ręce rozpaczliwie wciągają rozłażące się łachmany na wychudłe ciało. Resztkami ubrania przykryta stara kobieta trzęsie się cała od kaszlu. Deszcz ze śniegiem zacina jej w oczy. Brodaty mężczyzna bose nogi owinął kawałkiem szmaty, spluwa i klnie po cichu. - Po cichu przeklina świat.

44 Małżeństwo czy "ślub cywilny"?

W wieku przesilenia, wstrząsów gospodarczych, politycznych i moralnych ludzie nawet zrównoważeni duchowo tracą do pewnego stopnia pewność. Najświętsze ich przekonania chwieją się, łamią i padają.

46 Bogu Utajonemu

Już po raz 32. pochyliły się różnobarwne sztandary narodów przed Jezusem Eucharystycznym. Uznały Go swoim Bogiem i Panem, królem, nie tylko poszczególnych jednostek, lecz całych społeczeństw i państw.