Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

helikopter

W Polsce istnieje obecnie 11 tys. placówek ochotniczej straży pożarnej, o 450 tys. członków. Wartość urządzeń wynosi około 130 miljonów zł. W skład taboru wchodzi 12 tys. sikawek ręcznych, 1000 sikawek motorowych, 600 samochodów i 700 km węża. Straże posiadają około 1200 orkiestr, 8 tys. świetlic i remiz.

Prezydentem senatu (naczelnikiem rządu gdańskiego) po ustąpieniu dr. Rauschinga został wybrany jego zastępca, hitlerowiec Greiser.

Polska zakupiła w Anglji model samolotu, mogącego wznosić się pionowo wgórę, t. zw. wirowiec (fot. obok). Samolot pilotował ppłk. Stachoń, który przeleciał w grudniu ub. r. z Londynu do Warszawy.

W zagrodzie J. Gajewskiej pod Radomiem w grudniu ub. r. zjawił się komornik, aby zająć krowę. Na widok urzędowej osoby i teczki, zwierzę wytrzeszczyło oczy, a gdy komornik dotknął się go, przerażone bydlę wydało jęk rozpaczy i padło trupem. Badanie weterynaryjne wykazało, że krowa zdechła na udar serca, spowodowany strachem. Właścicielka skarży obecnie kasę Stefczyka, z której polecenia przybył komornik, o odszkodowanie.

Wskutek pęknięcia działa podczas ostrego strzelania na poligonie artyleryjskim w Podgórzu pod Toruniem w listopadzie ub. r. dwóch kanonierów zostało zabitych, trzech zaś doznało lżejszych obrażeń.

W Aleksandrowie Kujaw. A. Kłodzińska obchodziła 50-lecie pracy w jednej rodzinie u pp. Nieniewskich. J. E. ks. bp Radoński nadesłał jej list z błogosławieństwem pasterskiem i życzeniami.

Polska posiada w obcych państwach 8 ambasad, 25 poselstw i 57 konsulatów. Koszta utrzymania tych placówek dyplomatycznych wynoszą 15 miljonów 672 tys. zł. rocznie.

Według nowego rozporządzenia pasażerowie mogą nadawać telegramy w pociągach osobowych, dalekobieżnych. Sprawą tą zajmują się konduktorzy pociągu.

Po raz pierwszy obywatel polskiego pochodzenia p. E. j. Dorsza został mianowany wicekonsulem amerykańskim w Warszawie.

W grudniu ub. r. Bracia Albertyni w 15-lecie swego przybycia do Warszawy dokonali otwarcia nowego zakładu przy ul. Grochowskiej. W uroczystościach wziął udział P. Prezydent Rzeczyplitej.

Polska Liga Przeciwalkoholowa przeprowadza doroczny "Tydzień Propagandy Trzeźwości" (od 1 do 8 lutego b. r.) pod hasłem "Trzeźwość - warunkiem oszczędności". Protektorat objął J. Em. ks. kard. Hlond.

Dnia 15 ub. r. nowowybudowana radjostacja w Toruniu rozpoczęła nadawanie transmisyj radjowych. Moc stacji wynosi 24 kilowaty, długość fali 304. 3 m.

W listopadzie ub. r. uruchomiono pierwsze wagony motorowe pomiędzy Warszawą a Łodzią. Wagon pomieścić może 76 osób, szybkość jego wynosi dwa razy więcej od zwykłych pociągów.

W Łuczajach na Wileńszczyźnie pojawili się w listopadzie ub. R. agitatorzy komunistyczni t. zw. Bezbożnicy. Ludność znosiła cierpliwie ich wybryki, wreszcie zatrzymała trzech agitatorów: Kuleszonkę, Liskunia i Galowicza, zaprowadziła ich do łaźni, rozebrała i każdy z nich "otrzymał po 50 batów. Potem wypędzono ich ze wsi. Policja osadziła ich w areszcie.

Polska posiada obecnie 325 tys. radjoabonentów.

Gdynia otrzymała stałe połączenie okrętowe z portami włoskiemi. Ma to wielkie znaczenie dla handlu polskiego.

Mieszkaniec wsi Rudnia, B. Kocuba, zmarł w wieku 120 lat.

Przed rokiem powstała w Warszawie nowa katolicka wytwórnia filmowa "Rymofilm . Zadaniem jej jest produkowanie filmów historycznych oraz komedyj rozgrywających się w zdrowej atmosferze moralnej. Obecnie ukazał się pierwszy film tej wytwórni p. t.: "Przeor Kordecki - obrońca Częstochowy". Rolę tytułową objął K. Adwentowicz, resyżerję E. Puchalski.

ZE ŚWIATA

Najpoczytniejszą książką świata jest Pismo św. W ciągu ubiegłego roku rozprzedano 11 miljonów tomów Pisma św. w 678 językach i narzeczach. W stosunku do r. 1932 wydano w r. 1933 Pisma św. o 320 tys. egz. więcej.

Zbiór ziemniaków na świecie w r. 1934 wyniósł -.315 milj. kwintali, t. j. przeszło 40 milj. q więcej od roku ubiegłego. Pierwsze miejsce zajmują Niemcy - przeszło 400 milj. q, drugie Polska 318 milj. q, o 34 milj. q więcej niż w r. poprzednim, potem Francja, Stany Zjedn. i inne kraje.

W Czechosłowacji w listopadzie ub. r. rozwiązano proletarjacki związek bezbożników z siedzibą w Pradze. Jednocześnie zamknięte zostały oddziały tego związku w granicach całego państwa.

W listopadzie ub. r. po raz drugi zakwitły w Bułgarji czereśnie, wiśnie, jabłka i grusze; owoce dojrzały b. szybko.

Słynną książkę zmarłego biskupa z Rottenburga Kepplera "Więcej radości" sprzedano dotychczas w 190 tys. egzemplarzy (tylko w języku niemieckim).

Dr. Gordeler, dyktator cen z ramienia Hitlera, zarządził, aby cała ludność Niemiec chodziła w ubraniach tak długo, dopóki nie zniszczą się zupełnie. Ma to zapobiec kupowaniu zagranicznej wełny i bawełny.

Walter Bodenstein skonstruował samochód, który może służyć również jako motorówka, płynąca po wodzie z szybkością 20 km na godzinę.

Kap. Heinz Hochstätter, Austrjak, wynalazł przyrząd, tłumiący zupełnie huk strzałów. Może on być umieszczony na każdym karabinie.

Krowa belgijska imieniem "Summa" w Antwerpji dała w ciągu jednego roku 13.543 litrów mleka, czyli przeciętnie po 37 litrów mleka dziennie przez cały rok bez przerwy.

Pożar zniszczył w listopadzie ub. r. wielką fabrykę zegarków w Rouen (Francja), zatrudniającą ok. 400 robotników. Straty wynoszą ok. 2 miljonów franków.

W Roubaix (Francja) zmarła w wieku lat 86 p. Teulemonde, pozostawiając w żałobie 236 potomków w prostej linji, w czem 160 prawnuków. Rodzina Teulemonde należy do poważnych sfer przemysłowych.

W grudniu ub. r. odbył się w Londynie ślub księcia Jerzego, syna króla angielskiego, z księżniczką grecką Maryną według obrządku anglikańskiego. Za miejsca na trybunach płacono od 3 do 11 funtów szterl. czyli do 300 zł. W ten sposób zebrano 3 miljony zł.

Victor Stanley Cleave, urzędnik kolejowy w Folkestone (Anglja), zasnął w r. 1930. Obecnie obudził się i ze zdziwieniem stwierdził, że znajduje się w szpitalu.

Profesor Ogden z Cambridge (Anglja) utworzył nowy język, zwany Basic, składający się zaledwie z 850 wyrazów. Jest to uproszczenie języka angielskiego.

Niedawno otwarto nową bibljotekę uniwersytetu w Cambridge (Anglja). Zawiera ona przeszło półtora miljona książek, umieszczonych na półkach długości około 65 km. Wśród cennych książek znajduje się słynna Biblja Moguncka, drukowana w Moguncji w 1456 r. Koszta budowy nowego gmachu bibljoteki wyniosły 7.800.000 zł.

W Leningradzie zamordowano Kirowa, przyjaciela Stalina. W odpowiedzi na to rząd wydał 66 wyroków śmierci na ludzi zupełnie niewinnych. Chodzi o to, by steroryzować przeciwników, zagrażających władzy komunistycznej w Rosji. Kilkadziesiąt osób aresztowano.

Centralny komitet komunistyczny w Rosji skasował t. zw. system kartkowy. Artykuły spożywcze mają mieć już oznaczoną cenę. np. kilo chleba 2 ruble t. j. około 9 zł.

Zakonnik florencki, O. Stategi, wynalazł przyrząd, który nazwał "okiem elektrycznem". Przy jego pomocy można na podstawie wahań natężenia światła wykrywać podziemne złoża minerałów, nafty i t. d.

O. Bernard Meyer z Misyj Zagranicznych w Maryknoll, superjor misji w Wochow, wydał ostatnio słownik języka chińskiego dla narzecza kantońskiego. Dzieło to w znacznym stopniu ułatwi pracę misjonarzom.

W listopadzie ub. r. w Clarksbury (przylądek Dobrej Nadziei) piorun wpadł do izby tubylców i zabił 61 osób.

Turcja znosi wszelkie tytuły jak bej, hafir, i t. d., wszelkie rangi cywilne i medale, prócz wojskowych. Pozwala jedynie używać w mowie tytułów: pan (baj) i pani (bajan).

W miejscowości Lansing w Stanach Zjedn. olbrzymi pożar nocny zniszczył hotel "Kerns". W płomieniach poniosło śmierć około 40 osób, wiele zaś jest rannych.

W Waszyngtonie zbudowano pierwszy na świecie pomnik mówiący. Jest to olbrzymia statua Krzysztofa Kolumba. Codziennie o godz. 13 i 19-iej umieszczony wewnątrz głośnik woła: "ja jestem odkrywcą Ameryki!".

W Brazylji pojawiły się po raz pierwszy na ekranach kinoteatrów polskie filmy.

Boliwijskie władze wojskowe aresztowały swego prezydenta, Salamanca, prowadzącego, mimo częściowych sprzeciwów, akcję wojenną przeciwko republice Paragwaj.

Rząd nankiński wydał rozporządzenie, nakazujące obcięcie warkoczy tym mężczyznom, którzy je dotychczas noszą, oraz zakazujące kobietom krępowania nóg.

W" miejscowości Czmatien (Chiny) znaleziono pająka, posiadającego głowę podobną do brzydkiej twarzy ludzkiej. "Twarz" pająka jest blada, brwi i nos czarne, a pyszczek biały.

Przemysłowiec japoński Taakahara Mitsui zakupił w Polsce znaczną ilość cynku.