Koło Milicji Niepokalanej w Ostrowie Pozn.
Drukuj

Sprawozdanie z uroczystości Niepokalanego Poczęcia w dniu 8 grudnia 1934 r.

W dniu 8 grudnia odbyło się u nas uroczyste przyjęcie nowych członkiń do Milicji Niepokalanej. Uroczystość rozpoczęła się wystawieniem Najśw. Sakramentu i procesją po kościele, w czasie której członkinie asystowały z płonącemi świecami. Po procesji ks. K. Andrzejewski, Protektor naszego Koła, wygłosił krótkie przemówienie, wyjaśniając cel i zadanie Milicji i zachęcając nowe rycerki do pracy nad odzwierciedleniem w swem życiu cnót Niepokalanej i do ukochania Jej całem sercem.

Następnie nowozaciągnięte rycerki, klęcząc, odmawiają Akt poświęcenia się Niepokalanej. Głębokie i piękne słowa padają w serca, które od tej chwili stają się wyłączną własnością Marji. W czasie Mszy św., odprawionej w intencji Koła, wszystkie przystępujemy do Komunji św. Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem. i błagalne "Pod Twoją obronę..." kończy nabożeństwo.

A nowe rycerki idą w życie, by odtąd stać blisko swej Niepokalanej Matki i gorliwie dbać o Jej świętą sprawę.

Za zarząd Halina Kapałczyńska, przewodnicząca