Trudności religijne
Drukuj

PYT. Czy jest grzechem lub świętokradztwem nie pójść przed ślubem do spowiedzi i Komunji św. ? Czy godnie przyjęto sakrament małżeństwa, gdy się nie było u spowiedzi i Komunji św. w dzień ślubu, lecz dzień przedtem?

ODP. Osoba przystępująca do sakramentu małżeństwa ma być wolną od grzechu śmiertelnego, gdyż w przeciwnym razie (t. j. jeśli do sakramentu małżeństwa przystępuje w stanie grzechu śmiertelnego) popełnia świętokradztwo. Spowiedź i Komunję św. można przyjąć jeden, a nawet kilka dni przed sakramentem małżeństwa i sakrament ten będzie godnie przyjęty, jeśli po ostatniej spowiedzi aż do chwili ślubu nie popełniło się grzechu śmiertelnego. Zatem osoba, która przyjęła Komunję św. i wyspowiadała się dzień przed ślubem, jeśli później nie popełniła grzechu śmiertelnego, przyjęła godnie sakrament małżeństwa.

PYT. Czy spowiedź była ważna, jeśli nie oskarżono się na niej z jakiegoś grzechu śmiertelnego, sądząc, że był to grzech powszedni?

ODP. Ważna. Po uświadomieniu sobie, że był to grzech ciężki, należy go przy najbliższej sposobności wyznać na spowiedzi, dla uzyskania spokoju sumienia, wyjaśniając spowiednikowi, dlaczego przedtem nie wyznano tego grzechu.

PYT. Czy zasługi dla nieba, zaskarbione przez dobre uczynki, traci się wskutek grzechu ciężkiego i czy po odprawieniu dobrej spowiedzi na nowo można odzyskać?

ODP. Przez grzech ciężki traci się wszystkie zasługi zdobyte w poprzedniem życiu, ale przez dobrą spowiedź lub przez żal doskonały, połączony z intencją spowiadania się, można je odzyskać na nowo.

PYT. Czy za każdą modlitwę odmówioną nabożnie po ofiarowaniu za dusze w czyśćcu ma się zyskać odpust 300 dni lub więcej? A jak ją odmówi umierający czy idzie wprost do nieba?

ODP. Nie za każdą modlitwę zyskujemy odpust, tylko za taką, do której jest odpust przywiązany. I taki odpust można zyskać, jaki jest przywiązany. A jeśli umierający odmówi taką modlitwę, za odmówienie której zyskuje się odpust zupełny, i wypełni warunki do uzyskania odpustu zupełnego, to może pójść prosto do nieba. Bo przez odpust zupełny zostaje mu darowana wszystka kara doczesna, którą miał do odpokutowania w tem życiu albo w czyśćcu. Wszystko to jednak zależy od woli Bożej.

PYT. Jak się należy zapatrywać, że obrazy religijne i krzyżyki są często wyrabiane przez żydów, a następnie sprzedawane w sklepach chrześcijańskich?

ODP. Wyrabianie obrazów, czy krzyżów przez żydów jest rzeczą smutną ale etycznie obojętną. Wstyd nam powinno być, że nawet przedmioty pobożności wyrabiają nam żydzi, jak gdyby katolicy nie mogli zdobyć się na założenie uczciwego przedsiębiorstwa, któreby zaspokajało ich potrzeby pod tym względem.

PYT. Czy taniec jest grzechem?

ODP. Tańce szlachetne same z siebie nie są grzechem, mogą być, zwłaszcza dla młodych, rozrywką i zabawą. Natomiast nowoczesne lubieżne tańce, są grzechem. Ale w wielu wypadkach i tańce szlachetne stają się okazją do grzechu. Ojcowie Kościoła, a więc ludzie mądrzy i znający życie, a przytem święci, nazywają taniec "grobem cnoty". Taniec bywa swego rodzaju alkoholem, który upaja. Zatem - jak z wódką, tak i z tańcem - ostrożnie! Ktoby widział, że nawet dobry taniec rozbudza w nim zmysłowość i lubieżność, winien go zaniechać. Niepotrzebne bowiem narażanie się na grzech już jest grzechem.

Na zapytania w sprawie odpustu Jubileuszowego dajemy kilka wyjaśnień:

Nawiedzenia kościołów mogą być odprawiane albo prywatnie albo wspólnie w procesji. Jednak musi ich być dwanaście, chyba, że biskup miejscowy z ważnych powodów zmniejszy tę ilość dla nawiedzeń procesjonalnych. Nawiedzać kościoły można i w innej parafji, lecz te tylko, które są wyznaczone. Wystarczy też wziąć udział w procesji jubileuszowej innej parafji. Jeśli procesja za jednym razem dokona 12 nawiedzeń, warunek wypełniony, jeśli nie, trzeba ich dopełnić, chyba, że zostały przez biskupa ograniczone, jak wyżej wspomniano.