Rycerz Niepokalanej - Lipiec 1933
RN 7/1933
194 Miłość potęgą katolicyzmu
M.

Bez Boga bowiem nie ma mowy o prawdziwej, wzniosłej miłości, która jedynie potrafi wznieść ludzi na wyżyny bratniej jedności; - która ogołaca ludzi z cech właściwych zwierzętom i przedstawia człowieka, jako istotę, godną wszelkiego dla niej poświęcenia.

197 Marja uzdrowieniem chorych
E. Z.

Począłem się modlić żarliwie, gorąco, z potężną wolą straceńca, który dlatego tylko oczekuje cudu, że duszy swej zupełnie jeszcze nie samozatracił. - Modliłem się długo, przystąpiłem do spowiedzi, a potem komunikowałem, ale narazie bez skutków dodatnich.

198 Cześć Ci, Królowo!...
Alguno

Wiersz.

198 Królowa Jadwiga
J. St. Cz.

W dziejach naszych jest wiele świetlanych .postaci, wielkich mężów i zacnych niewiast, których zasługi i cnoty wyniosły nawet na ołtarze Pańskie. Są także postacie otoczone blaskiem świątobliwości, dzięki któremu niewątpliwie z czasem zostaną zaliczone do grona Świętych.

201 Poprzez stulecia, poprzez światy
Janina Jellaczyc

Wiersz.

201 Z hołdem Jezusowi Eucharystycznemu na Zieloną Wyspę
J. N.

Garść wrażeń z pielgrzymki do Dublina.

204 Pamiątka wojny światowej - dla przyszłych pokoleń

Niedawno pismo "Neues Volk" podało następujące zestawienie liczb: Długość trwania wojny światowej 4 lata, 3 miesiące i 10 dni. Pod koniec wojny pod bronią znajdowało się około 30 miljonów ludzi gotowych lub zmuszanych do wzajemnego zabijania się.

205 Zamało żniwiarzy...

Łany dusz bieleją, gotowe do żniwa. A dusz tych nie tylko miljony, ale krocie miljonów. Wszystkie na obraz Boży stworzone, wszystkie przeznaczone do szczęścia niebios, do zbawienia - lecz, niestety, nawet o tem nie wiedzą, biedne, nie znają drogi, do wiekuistego szczęścia prowadzącej, niemasz ktoby im opowiedział o Bogu, naszym Ojcu najlepszym, ktoby pouczył ich o tem, iż mamy w niebie Matkę, Matkę najczulej nas kochającą, Marję Niepokalaną.

206 Spór o modę

Czemuż się nie postaracie, by stroje niewiast współczesnych były jak najmodniejsze - owszem, niech będą również najpiękniejsze, a przytem by odpowiadały wszystkim wymaganiom skromności chrześcijańskiej? Przecież się jedno z drugiem zgodzi".

206 Naród, mimo wszystko, pozostaje katolickim!

Mniej więcej przed rokiem jeden z wybitnych przedstawicieli polityki hiszpańskiej oświadczył uroczyście w sejmie: Hiszpanja przestała już być katolicką. Smutnem i niepojętem byłoby to, gdyby życie coraz wyraźniej nie przeczyło gołosłownemu oświadczeniu.

209 Prośba katolickiego robotnika do Boga
Aleksander Anik-Nikończuk

Wiersz.

212 "Komuniści kłamią"

W pismach niemieckich ukazała się odezwa podpisana przez 24-ch robotników niemieckich, którzy pracowali w Rosji. Odezwa ta jest zwrócona do całego narodu niemieckiego i brzmi następująco.