Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

prezydent Ignacy Mościcki

W b. roku skończył się czas 7-mio letniego urzędowania p. Prezydenta. Na majowem Zgromadzeniu Narodowem, Prezydentem Polski został ponownie wybrany p. prof. Ignacy Mościcki, (fot. poniżej). Dnia 9 maja na Zamku w Warszawie odbyło się zaprzysiężenie nowego Prezydenta w obecności Rządu, Posłów i Senatorów.

Ministerstwo Oświaty. ogłosiło rozporządzenie o wprowadzeniu obowiązkowych mundurków dla młodzieży szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych. W r. bież. obowiązywać będą wszystkich narazie tylko czapki, od r. 1934/5 - ubranie, a od 1935/6 - także płaszcze.

Prezesem Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), skupiającej kilka miljonów. gimnastyków 28 narodowości został prezes Sokolstwa Polskiego, hr. Adam Zamojski.

W jesieni ludność Polski przekroczy 33 miljony.

Podczas odbywania straży na granicy bolszewickiej, w karabin szeregowca 1 kompanji K. O. P. Drenka uderzył piorun, odłamując kolbę, kołnierz, poza drobnemi oparzeniami rąk, żadnego szwanku nie odniósł.

We wsi Huszyn koło Kowla wybuchł pożar, który strawił 105 gospodarstw. 1400 osób znalazło się bez dachu nad głową.

Przed rokiem w ciągu I kwartału przywieziono przez Gdynię 1979 tonn bawełny, a w r. bieżącym w ciągu I kwartału 7 razy więcej, bo 13667 tonn.

W Warszawie inż. Tadeusz Mokłowski dokonał niezwykłego wynalazku w dziedzinie termochemji. Jest nim opatentowany w b. r. "Termit", zapalający się od wody i wilgoci. Garsteczka termitu rzucona na papier w kilku sekundach zapala tenże. Wynalazek może mieć kiedyś bardzo szerokie zastosowanie w życiu codziennem.

Na lotnisku łódzkiem w Lublinku stanął pierwszy pomnik bohaterskich lotników śp. Żwirki i Wigury.

lotnik Skarżyński i trasa jego lotu

Na 100 tys. mieszkańców w Polsce jest 136 studjujących na wyższych uczelniach. Stanowi to procent nie wiele mniejszy niż we Francji, lub Szwecji a większy niż w Belgji. Również co do stanu szkolnictwa powszechnego nie kroczymy na szarym końcu; przewyższamy Belgję, Bułgarję, Francję, Szwecję, jedynie Czechosłowacja i Holandja są przed nami. Za to stosunek procentowy analfabetów, to jest nieumiejących czytać i pisać jest znacznie wyższy aniżeli gdziekolwiek indziej, bo wynosi 35%, gdy we Finlandii procent ten wynosi 10, we Francji 9, w Czechosłowacji 7, a w Belgji tylko 8 procent.

W maju b. roku lotnik polski kapitan Skarżyński dokonał wspaniałego lotu poprzez Atlantyk. Start nastąpił w Afryce w miejscowości Dakar, 3 lądowanie w Maceio w Ameryce Poł. Trasa tego lotu z Warszawy do miejsca lądowania wynosi przeszło 9 tysięcy km. Wyżej widać zdjęcie szlaku lotu, oraz fotografję naszego bohaterskiego lotnika.

W Piekarach Wielkich na Śląsku rozpoczęto 20 maja b. r. sypanie kopca Wyzwolenia, do czego dał inicjatywę Związek Powstańców śląskich. Kopiec będzie miał 20 m. wysokości.

ZE ŚWIATA

tygrys

W zawodach lotniczych w południowej Afryce polscy lotnicy zdobyli pierwsze miejsce, natomiast wyścigi konne w Nicei wypadły bardzo marnie dla jeźdźców polskich.

Tygrys, którego widzimy na obrazku, jest czuły na delikatny sposób obchodzenia się z nim. Wystarczyłoby kilka tygodni, aby drapieżca stał się "ucywilizowanym". Walki jakie stacza ze swym mistrzem, nie kończą się bynajmniej rozszarpaniem, przeciwnie - zwierz i człowiek łączą się w serdecznym uścisku.

W Niemczech wchodzi w życie nowa ustawa na mocy której kobietom nie wolno palić papierosów. Coś podobnego i u nas przydałoby się.

W Niemczech pojawił się nowy rodzaj obuwia z... elektrycznemi ogrzewaczami. Pomiędzy dwie warstwy podeszew włożona jest cenna płyta metalowa, która ogrzewa się za pomocą prądu, idącego od znajdującej się w obcasie baterji.

Niedawne trzęsienie ziemi w Los Angeles tak poruszyło nerwy pewnej sparaliżowanej od szeregu lat kobiety, iż ta w przerażeniu wyskoczyła z łóżka i wybiegła na ulicę. Tym sposobem pozbyła się długotrwałej choroby. Wypadki uleczenia za pomocą wstrząsu nerwowego znane są w lecznictwie.

W kąpielisku francuskiem Aix les Bains powstała ciekawa, budowa do leczenia promieniami słońca. Budynek, cały dzień obraca się za słońcem, tak, że kabiny znajdują się ustawicznie prostopadle do padających promieni słońca.

W tym roku upływa 50 lat od chwili, gdy Inż Delamarc - Debonteville przy pomocy swego mechanika zbudował pierwszy samochód.

Lotnik włoski por. Boscola na aparacie Breda dokonał lotu na plecach, który trwał jedną godzinę 5 minut i 51 sekund.

Na światowej wystawie w Chicago wielkie zainteresowanie będzie niezawodnie wywoływał dom zbudowany całkowicie z papieru, ściany będą z grubej tektury, a podłogi pokryte papierowemi dywanami. Meble a nawet naczynia kuchenne tez będą papierowe.

Niedawno skonstruowano nawy typ samolotu bez ogona i ze składanemi skrzydłami. Rozwinąć on może szybkość 260 km na godzinę przy motorze 150 konnym. W 3 minutach wznosi się do wysokości 1000 m. Patrz niżej zdjęcie; z lewej strony tenże samolot w czasie lotu.

samolot bez ogona ze składanymi skrzydłami

W Alabama w Stanach Zjednoczonych szalał groźny wicher - tornado. Liczba zabitych nie duża, bo 16 osób, a rannych ponad 200, - ale pozatem szkody olbrzymie.

Biblioteki i czytelnie w Berlinie otrzymały nakaz spaleniu wszelkich książek socjalistycznych i żydowskich. Bronią się Niemcy przed "rajem" bolszewickim.

Niemcy posiadają pokaźną liczbę bezrobotnych, bo przeszło 5.250.000.

Od dnia 15 maja kursuje na kolejach niemieckich najszybszy pociąg świata poruszany motorem spalinowym. Przestrzeń Berlin - Hamburg (około 250 km.) przebywa w dwie godziny

Rosyjski uczony, biofizyk Łazarew sądzi na podstawie doświadczeń, że człowiek może żyć do 180 lat, jeżeli mózg jego będzie się podtrzymywało środkami fizyko - chemicznemi.