"Komuniści kłamią"
Drukuj

W pismach niemieckich ukazała się odezwa podpisana przez 24-ch robotników niemieckich, którzy pracowali w Rosji. Odezwa ta jest zwrócona do całego narodu niemieckiego i brzmi następująco:

"Komuniści kłamią, gdy twierdzą, że robotnik rosyjski jest wolny.

"Komuniści kłamią, gdy twierdzą, że robotnik rosyjski nie głoduje.

"Komuniści kłamią, gdy twierdzą, że płaca robotnika rosyjskiego podnosi się.

"Komuniści kłamią, gdy twierdzą, że w Rosji niema bezrobotnych.

"Komuniści kłamią, gdy twierdzą, że jedynie dzięki kolektywizacji może egzystować włościanin rosyjski.

"Komuniści kłamią, gdy twierdzą, że w Rosji władza należy do robotników; w rzeczywistości komuniści uczynili z robotnika rosyjskiego niewolnika, prowadzącego nędzę i głodowe życie.

"W Rosji nie istnieje statystyka bezrobotnych i bezrobotni nie otrzymują żadnych zasiłków.

"W skutek kolektywizacji włościanie są skazani na śmierć głodową, a rosyjski robotnik pozbawiony jest wszelkich praw i całkowicie bezbronny.

"Dla robotnika i włościanina Rosja sowiecka jest nie rajem, lecz piekłem.

"Z tych też powodów wróciliśmy do ojczyzny i nic na świecie nie może nas zmusić do nowego wyjazdu do Rosji.

"Robotnicy i włościanie niemieccy, jeżeli pragniecie niewolnictwa i głodu, walczcie pod sztandarami komunistycznemi. Jeżeli zaś chcecie wolności i egzystencji zabezpieczonej - walczcie przeciwko komunizmowi".

Spośród 24-ch robotników, którzy podpisali odezwę; powyższą niektórzy spędzili w Rosji przeszło 6 lat, pracując nie tylko w fabrykach, lecz służąc nawet w Czeka.

"Życie Kat."