Poprzez stulecia, poprzez światy
Maryja z Dz. Jezus i aniołowie

Poprzez stulecia, poprzez światy,
Mogilne przenikłszy kamienie,
Idzie znów do nas, w niskie chaty,
Chrystus, odziany w zórz promienie.

Idzie, a za Nim jasność wielka,
I gołąbeczków białych krocie,
I Matuś - Boża Rodzicielka -
Idą, jak ongiś na Golgocie.

Poprzez stulecia, poprzez światy,
Idzie ten orszak tak wspaniały,
Idzie na progi polskiej chaty,
By serca ludu zmartwychwstały.

I "Sursum corda" - pieśń zabrzmiała,
Pochyla brzoza swe konary,
Bo oto Chrystus Swego Ciała,
Chleba i Wina niesie dary.

Pochyla brzoza swe konary
i ja też padam na kolana:
Oby nam trysła z Boskiej Czary,
Miłość i ufność w łaskę Pana...