Trudności religijne
Drukuj

PYT. Czy przez jednorazowe dopełnienie warunków, np. odmówienie przepisanych modlitw (6 Ojcze nasz, 6 Zdrowaś, 6 Chwała Ojcu i t. p.), można dostąpić wszystkich odpustów, przywiązanych do danej uroczystości?

ODP. Przez jednorazowe dopełnienie warunków lub odmówienie modlitw nie zyskuje się wszystkich odpustów, przywiązanych do uroczystości lub z tytułu należenia do kilku bractw. Jeśli do pozyskania kilku odpustów przepisana jest ta sama modlitwa, lub inny ten sam warunek, należy go powtórzyć tyle razy, ile się. pragnie dostąpić odpustów. Spowiedź i Komunja św. wystarczają do pozyskania wielu odpustów, o ile nie ma odnośnie do niektórych odpustów odrębnych przepisów.

PYT. Czy można przystępować do Komunji św. bez przerwy przez trzy lub: cztery dni, chociażby się popełniło mimowoli w ciągu tych dni grzechy powszednie?

ODP. Można, tylko przed Komunją św. należy wzbudzić żal za grzechy, celem pełniejszego pozyskania owoców Najśw. Sakramentu.

PYT. Czy osoba nosząca Cudowny Medalik, albo szkaplerz karmelitański i spełniająca obowiązki do tego przywiązane, gdy popełni samobójstwo - czy może, czy nie może być zbawioną? I czy w pierwszą sobotę będzie wziętą do nieba? (obietnice dla wpisanych w szkaplerz karmelitański).

ODP. Do głównych obowiązków ludzi, którzy wpisują się do szkaplerza, lub noszą Cudowny Medalik, należy nie tyle odmawianie, pacierzy, czy zachowanie postów, ile zachowanie Dziesięciorga Przykazań Bożych. To pierwszy i najgłówniejszy obowiązek. Kto z wiernych tego nie zachowa, nie pomogą mu obowiązki dodatkowe, drugorzędne - posty i pacierze. A samobójstwo jest zbrodnią przeciw piątemu przykazaniu: "Nie zabijaj!"

Czy samobójca będzie zbawiony, czy nie będzie zbawiony, wyrokować trudno, ale jedno pewne: nie spełnił głównego obowiązku, o którym wyrzekł Chrystus Pan: "Jeśli chcesz wnijść do żywota (do nieba) zachowaj przykazania!"

PYT. Co powinno być na stole, gdy kapłan przybywa do chorego z Panem Jezusem?

ODP. Stół ma być nakryty czystym obrusem, na nim pośrodku krzyż między dwiema woskowemi świecami. Potem, talerz z sześcioma kulkami waty albo lnu, talerzyk z solą i chlebem, szklanka wody z łyżką, talerz z wodą święconą i kropidłem, wreszcie dobrze, gdy jest w pobliżu ręcznik do otarcia rąk. Naturalnie tem lepiej, jeśli na stoliku nie brak żywych kwiatów.

PYT. Przekleństwo ze zwyczaju, które lud wymawia, czy jest grzechem śmiertelnym?

ODP. Przekleństwo ze zwyczaju i bez zastanowienia jest grzechem powszednim. Ale warto się go pozbyć. Bo niechby kto przeklinał tak 10 razy na dzień! Na rok ma już, blisko 4000 grzechów, po 25 latach - 1.00.000 grzechów do odpowiedzialności! Nie będzie mu słodko na sądzie Bożym...

PYT. Czy należenie i bywanie na seansach, gdzie z pomocą medjum wywołują duchy, jest dopuszczalne dla katolików?

ODP. Nie. Istnieje zakaz Kościoła (S. Officium 27 kwietnia 1917). Nie wolno nawet brać udziału biernie, nie mówiąc już o udziale czynnym.

PYT. Czy można prosić Boga o objawienie czegoś we śnie?

ODP. Apostołowie pytali się Pana Jezusa na jawie, kiedy będzie koniec świata, a usłyszeli, w odpowiedzi: "Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ma w swej władzy". Lepiej o takie objawienia nie prosić. Co Bóg miał objawić dla naszego zbawienia, to objawił, a w sprawach doczesnych na to i dał nam rozum, żebyśmy się nim w życiu posługiwali.