Prośba katolickiego robotnika do Boga
warsztat św. Józefa

Pobłogosław: życie... zdrowie... siły...
Rodzinę... ognisko domowe...
Warsztat pracy... materjału bryły...
Zapłatę... modlitwę... - i sny różowe...

Pobłogosław: chęci... dobrą wolę...
I wszystkie myśli... i każdą mowę...
Serce gorące... wartości duchowe...
Zapal... wysiłek... dolę... - i niedolę...