Rycerz Niepokalanej - Lipiec 1932
RN 7/1932
196 Papieski dzwon na trwogę

W święto Znalezienia Krzyża św., Ojciec św. wydał nową encyklikę o ciężkiem położeniu dzisiejszego społeczeństwa, którą dnia 19 maja radjo watykańskie podało w streszczeniu w 6 językach, m. in. i polskim.

200 Cnota cierpliwości Marji Niepokalanej
U. M.

Ziemia, którą Bóg w nieskończonej Swej dobroci do próby i pracy człowieka przeznaczył, słusznie padołem płaczu nazwaną została. A cierpliwem znoszeniem rozmaitych nieszczęść i dolegliwości każdy powinien wysłużyć sobie zbawienie.

201 Głos z trumny...

List, który napisał bp Z. Łoziński do swych diecezjan podczas rekolekcyj w Gnieźnie w 1928 r., a odczytany na jego pogrzebie 30 marca.

203 Praca uszczęśliwia
J. Z.

Szukamy często szczęścia w rzeczach, które nie są zdolne sprawić nam radości. Będąc dziećmi, myśleliśmy, jak będziemy szczęśliwi, gdy dostaniemy nowe ubranie. Ale zaledwie je otrzymaliśmy, już życzenia nowe się zjawiły.

206 Co mówi poganin o Bogu?

Wśród sfer półinteligentnych jak również socjalistyczno-bolszewickich panuje fałszywe mniemanie, że człowiek oświecony, czy też uczony nie może być wierzącym katolikiem i wogóle religijnym.

207 Ucieczka grzeszników
S. A.

Od długiego czasu trwałem w grzesznych związkach. Po ciężkiem zmaganiu się, zdołałem stosunek ten zerwać i sadziłem, że już wyzwoliłem się z dawnych więzów, gdy tymczasem pokusa chwilowo przytłumiona niespodziewanie odżyła.

208 Z Jasnej Góry

W dniu 26 sierpnia b. r., w święto Matki Boskiej Częstochowskiej, upływa 550 lat od chwili, gdy Książę Władysław Opolczyk z Bełza na Jasną Górę Cudowny Obraz Marji sprowadził. Odtąd Polska w szczególny sposób stała się narodem Marjańskim - ludem wybranym.

211 Z Mugenzai no Sono

U nas obecnie przygotowuje się nową maszynę drukarską na cały arkusz. Motorek do światła i poruszania maszyn też już stoi i wkrótce zaprzęgnie się go do pracy dla Niepokalanej.