Pozdrowienie Krwi Najświętszej
Najświętsza Krew P. Jezusa

Sercem i duszą pozdrawiam Ciebie,
O Przenajświętsza Jezusa Krwi!
Bądź wciąż wielbiona na ziemi i w niebie
Niech wszystko miłość i cześć niesie Ci!

Najsłodszy zdroju, w którym świat cały
Obmył się z grzechów i życia wziął moc -
Gdy cichy Baranek, niewinny Pan chwały
Na krzyżu przeszedł konania noc...

Bądź pozdrowiona teraz na wieki -
Co gościsz ofiarnie po wieczny czas
Na wszystkich ołtarzach - jak świat daleki -
By cieszyć, krzepić - obmywać nas!

O Krwi Najdroższa mojego Jezusa.
W pokorze serca błagam Cię, spraw,
Niech Tobą żyje każda tu dusza,
A Ty ją pojąć - w wieczności zbaw!