Okładka
Drukuj

Ostrzeżenie

W Warszawie oraz poza stolicą odwiedza mieszkania niejaki Dyoniziak w stroju kapłana katolickiego, podający się za księdza i sprzedający swe wydawnictwo p. t. "Rycerz Chrystusowy". Zbiera też czasem ofiary na Niepokalanów od tych, co nie odróżniają jego wydawnictwa od "Rycerza Niepokalanej".

Przestrzegamy więc wszystkich, że Dyoniziak nie jest księdzem, nieprawnie nosi suknię kapłańską, a pismo jego jest bez aprobaty kościelnej. - Tembardziej nie ma on nic wspólnego z "Rycerzem Niepokalanej" i jest zwyczajnym oszustem.

WDZIĘCZNOŚĆ NARODU ZA ODZYSKANĄ WOLNOŚĆ.

I-szy Zjazd Ligi Katolickiej w Poznaniu w r. 1920 uchwalił przy udziale obecnego Papieża Piusa XI, a ówczesnego nuncjusza w Polsce, Ks. Prymasa Kard. Dalbora, Arcybiskupów Biskupów, Przedstawicieli Rządu, Wojskowości i Delegatów z całej Polski, następującą rezolucję: "Korząc się przed Opatrznością Bożą w uczuciu głębokiej wdzięczności za odzyskaną wolność Polski wypowiadamy życzenie, żeby u wjazdu do grobu Przemysława stanął ze składek publicznych odpowiedni Pomnik, jako dziękczynne votum Narodu".

Przez szereg lat domagało się całe społeczeństwo wystawienia Pomnika, życząc sobie wyraźnie, żeby Pomnik nie służył celom innym, jak tylko po wszystkie czasy był wyrazem CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA I WDZIĘCZNOŚCI NARODU, za to, że "Dobrotliwa Opatrzność Boża przywróciła nam niepodległość". Komitet Budowy Pomnika odzywa się do całej katolickiej Polski, prosząc o dalsze obfite ofiary. NAJŚW. SERCE P. JEZUSA HOJNE DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY JE GODNIE WZYWAJĄ, WYNAGRODZI SZCZODROBLIWOŚĆ OFIARODAWCÓW. Ofiary można przesyłać do Adm. "Kurjera Pozn." albo przez P. K. O. na konto 207.470. Adres Komitetu: Poznań św. Marcin 69. Protektorem Komitetu jest J. Em. Ks. Kard. Prymas Hlond.


Św. Anna, matka Najśw. Dziewicy
Św. Anna, matka Najśw. Dziewicy.